Židovský památník Černovice

Vážení čtenáři, pokud náhodou mezi dole uvedenými jmény objevíte jméno některého z Vašich příbuzných, předků nebo přátel, prosíme Vás, abyste se co nejdříve spojili s občanským sdružením Židovský památník Černovice. Zároveň bychom Vás i další zájemce rádi pozvali na neděli 10. listopadu 2002 v 10 hodin do Černovic u Tábora na slavnostní odhalení tohoto památníku, které se koná u židovského hřbitova při příležitosti 60. výročí deportace posledních židovských rodin do Terezína.

Uvedená jména patří obětem šoa, které buď z Černovic pocházely, nebo tam až do roku 1942 žily. Oběťmi ve smyslu uměleckého konceptu tohoto nového památníku nejsou pouze lidé, kteří v koncentračních táborech zahynuli, nýbrž také ti, kteří genocidu přežili. Tímto pojetím, které vychází z motta memento vivorum - pomni živých, se památník Černovice odlišuje od mnoha jiných památníků obětem holocaustu, neboť ty většinou vycházejí pouze z koncepce dané mottem memento mori (pomni smrti). Slavnost odhalení památníku organizují společně město Černovice, Židovská obec v Praze a občanské sdružení Židovský památník Černovice jako jeho iniciátor.

Hlaste se, prosím, na následující kontaktní adresy: v České republice: Židovská obec Praha, paní Jana Klimentová, Maiselova 18, 110 01 Praha 1, tel 222319002 nebo 605 250 183. Ve Švýcarsku: Dr. Michal Arend, tel. 0041-1-2867557, e-mail: michal.arend@econcept.ch; v Německu: Michael Deiml, tel. 0049-7156-34144, fax 0049-7156-350582, e-mail: mideiml@ngi.de.

Židovská obec Praha organizuje na odhalení památníku dopravu. Sraz je dne 10. 11. v 7.15 před Židovskou radnicí, odjezd v 7.30. Zájemci, kontaktujte laskavě co nejdříve Janu Klimentovou na výše uvedených telefonních číslech.

Jména těch, kteří zahynuli: Max Pešek; Max Mautner; Arnold Benesch; Filip Neumann; Eduard Synek; Dr. Emil Teller; Rudolf Schneider; Vilém Nagelstock; Pavlína & Josef Vogelovi; Anna, František & Ota Vesecký; Hedwig Weinsteinová roz. Windová; Hermína Lustigová roz. Metzlová; Robert & Gabriela Lašovi; Rudolf, Vally, Otto & Victor Lederer; Emil, Elsa & Věra Metzlovi; Anna Glücková roz. Pragerov; Oskar, Erwin & Rosa Winterovi; Zikmund, Martha & Emilie Kohnovi; Emma Hahnová roz. Arnsteinová; Clara Oppenheimerová roz. Arnsteinová; Olga, Artur, Otilie, Ota, Jindřich, Růžena, Lilly & Hana Winternitzovi

Jména těch, kteří přežili: Marta Fokshanerová roz. Windová; Ida Windová roz. Ledererová; Olga Krausová roz. Windová; Karla Windová; Ota Laš; Viktor Laš; Zikmund Laš; Marta Kottová roz. Lašová; Dr. Ing. Eduard Kohn; Helena Weinerová roz. Winternitzová.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.