Valná hromada EUAS

V neděli 22. září se v pražském Spolkovém domě ŽOP konala valná hromada Evropské asociace židovských dětí přeživších holocaust (EUAS). Na programu byla rekapitulace činnosti prozatímního výkonného výboru za 10 měsíců trvání EUAS, několik změn ve stanovách, volba výkonného výboru pro příští dvouleté funkční období a určení hlavních úkolů asociace. Ve zprávě o činnosti bylo kromě řady běžných činností zdůrazněno rozšiřování členské základny - z původních 800 členů zakládajícího aktu eviduje v současné době asociace více než 2500 členů. Tento úkol trvá i pro příští období. Nový výkonný výbor čeká i realizace čtyř již zpracovaných projektů. Mezi ně patří např. uspořádání semináře na téma Holocaust a současná Evropa na začátku roku 2003 v Praze.

Valná hromada zvolila nový výkonný výbor ve složení: Prezident - Flory Neter-Polak (Holandsko); viceprezident - Peter Volko (Slovensko), Věra Egermayerová (ČR), Melita Švob (Chorvatsko); tajemník - Jana Dráská (ČR); hospodář - zatím neobsazeno.

Ze schválených změn ve stanovách stojí za pozornost doplněk, určující, že jeden z členů výkonného výboru EUAS bude vždy z ČR, země, kde je asociace registrována. Kontakt na tajemnici EUAS:jana.draska@quick.cz.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.