Památce obětí pochodu smrti

Dne 6. září 2002 se vypravila malá delegace Sdružení bývalých vězňů koncentračního tábora Schwarzheide, aby na dvou místech zastavení pochodu smrti připomněla ty, kteří podlehli nacistickým vrahům v posledních dnech války. První zastavení bylo v Chřibské (okr. Děčín), kde stráže SS zastřelily dne24. dubna 1945 pět našich kamarádů u zdi místního hřbitova. Jejich jména připomíná pamětní deska na zdi. V Chřibské a okolí skonalo vysílením dalších osmnáct našich spoluvězňů. Ti jsou dnes uloženi ve společném hrobě občanského hřbitova v Chřibské. U tohoto hrobu třiadvaceti obětí nacismu, letos obcí renovovaného, se shromáždili zástupci obce, mladí Spurensucher (hledači stop) z blízkého německého pohraničí, aby si s námi připomněli nekonečné utrpení vězňů, kteří zde našli místo posledního odpočinku. U hrobu promluvil starosta obce pan Navrátil, za skupinu Spurensucher dr. Senenko a za bývalé vězně ing. Svoboda, který se závěrem pomodlil Kadiš.

Po tryzně jsme se sešli s mladými Spurensucher v místní restauraci a vzpomněli tragických chvil 2. světové války a připomněli si nebezpečí, která hrozí dnes. Manželům Andreskovým, kteří se již několik desetiletí starají o náš hrob, jsme poděkovali a předali jim kytici a bonboniéru.

I když šlo jen o místní intimní vzpomínku, každé veřejné připomenutí tragédie minulosti má svůj význam.

Naše druhé zastavení mělo jiný charakter. V České Lípě jsme opětovně jednali se zástupci města o znovupostavení památníku spoluvězňům, kteří padli vysílením po pochodu smrti v České Lípě. Sedmnáct jich bylo zahrabáno 6. května 1945 v pískové jámě v lese u Sosnové (předměstí České Lípy) a po válce exhumováno a pohřbeno na tehdejším Novém židovském hřbitově v České Lípě. Tento hřbitov však město v roce 1978 zrušilo a odstranilo i památník obětí nacistů. Prostor hřbitova byl využit pro stavbu školy a hřiště.

Na devastovaném zbytku hřbitova byl objeven - podle dochované dokumentace - základ původního památníku. V září tr. byla zahájena práce na instalování prozatímního památníku, na němž bude napsáno:

Zde je hrob sedmnácti vězňů, zavražděných nacisty dne 6. května 1945 při pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide. V roce 2003 zde bude obnoven náhrobek odstraněný v roce 1978. Památka mrtvých bude zachována.

Česká Lípa

Obnovený památník bude kopií původního dle fotografie dochované v místním vlastivědném muzeu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.