Terezínské pamětní dny v Oregonu

Ve dnech 13. - 22. 4. 2002 se konaly v Portlandu (Oregon, USA) Terezínské pamětní dny. Tuto akci připravila Pacifická univerzita ve Forest Grove ve spolupráci s dalšími vysokými školami v Portlandu a okolí, s Oregonským symfonickým orchestrem, Židovskou federací aj.

Ve stejné době probíhala v Portlandu výstava o Anne Frankové, kterou zapůjčil amsterodamský Dům Anne Frankové. Pacifická univerzita připravila cyklus přednášek, jejichž ústředním motivem byly umělecké aj. kulturní aktivity v terezínském ghettu (chápané jako specifické formy rezistence) a jejich význam pro přežití vězňů. Kromě toho byla každý večer přednesena jedna přednáška, která se zabývala celým spektrem témat, spojených s kulturou a uměleckou činností v terezínském ghettu.

Oregonská symfonie pro tuto příležitost nastudovala a provedla Verdiho Requiem.

Děti z Oregonských škol nastudovaly dětskou operu Hanse Krásy Brundibár. Představení se konalo v Mittlemanově centru židovské obce v Portlandu a zúčastnila se ho rovněž paní Ella Weissberger, která v Terezíně v této opeře hrála a zpívala roli vrabčáka.

Terezínské pamětní dny byly zdařilou akcí a z našeho hlediska významně přispěly k popularizaci Terezína, poskytly základní informace o holocaustu obecně, o osudech Židů z českých zemí i o aktivitách Památníku Terezín.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.