Zaváté stopy

Tak se jmenovala výstava věnovaná životu židovské komunity v Třešti, která mapovala historii 600 let židovského osídlení od počátku 15. století až po válečnou genocidu v letech 1942-1945. Vernisáž výstavy spolu s koncertem skupiny Ha Chucpa završila pietní akt v neděli 13. května, kdy město Třešť spolu s přizvanými hosty vzpomnělo 60. výročí transportů židovských občanů z města a okolí do nacistických koncentračních táborů. Starosta Třešti ing. Vladimír Lysý přivítal u pomníku na bývalém vězeňském dvoře v areálu městského úřadu hosty, mezi nimiž byl izraelský velvyslanec Arthur Avnon, senátorka Jaroslava Moserová, zástupci ŽOB a další. Přítomní vyslechli modlitby Šma Jisrael a Šivisi Adonaj v podání brněnského vrchního kantora A. Neufelda, pěvecký sbor Labyrint přednesl několik hebrejských a izraelských písní. Po proslovech oficiálních hostí byly položeny symbolické kamínky k umělecky ztvárněnému památníku, který se na tomto místě nachází od roku 1995 (autor architekt Jan Sedlák). Součástí odpolední výstavy byla odborná přednáška historika Z. Jaroše a představení nové publikace ing. arch. Jaroslava Klenovského Židovská obec v Třešti za účasti autora.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.