Rakouský všeobecný fond pro oběti nacismu

Jak jsme informovali v inzerátu otištěném v dubnovém Roš chodeš, Rakouská republika založila fond pro odškodnění obětí šoa, jenž má k dispozici 210 milionů USD.

Kdo má nárok

Nárok na odškodnění mají osoby (a spolky nebo sdružení), které byly v Rakousku pronásledovány národně socialistickým režimem z důvodů politických, rasových, náboženských, národnostních, pro svou sexuální orientaci, tělesnou nebo mentální vadu; nebo lidé, kteří před pronásledováním z uvedených důvodů ze země uprchli; nebo ti, kdo utrpěli během národně socialistického režimu na území dnešního Rakouska škodu na majetku nebo jeho ztrátu.

Škody na majetku

Platby všeobecného fondu odškodnění pro oběti nacismu jsou poskytnuty jako konečná kompenzace za ztráty a škody utrpěné na území dnešní Republiky Rakousko během doby nacismu.

Škody a ztráty budou odškodněny za tyto druhy a kategorie majetků: zrušené obchody včetně oprávnění (licence), další obchodní aktiva, movitý majetek, bankovní konta, cenné papíry, dluhopisy, hypotéky, nemovitosti, majetek, který nespadá pod odškodnění za byty a nájmy malých obchodních místností, cennosti v domácnosti a osobním vlastnictví (růžový dotazník), pojistky, ztráty týkající se zaměstnání a vzdělání.

Za určitých okolností je možné žádat o zvláštní způsob podání žádostí in rem odškodnění za majetek a stavby (pozemky a domy) ve vlastnictví Spolkové vlády ke dni 17. ledna 2001.

Ti, kdo budou nárokovat odškodnění za ztráty, by měli shromáždit co nejvíce dokladů o tom, že jim nárokovaný majetek patřil a že o něj přišli v souvislosti s národně socialistickým režimem na území dnešního Rakouska.

Nárok na odškodnění mají i dědici osob, které byly pronásledovány nebo utrpěly ztráty.

Žádost o odškodnění od všeobecného fondu lze podat během dvou let po začátku platnosti zákona; konečný termín podání žádostí je 28. květen 2003.

Další informace lze získat u paní Marianne Schulze a pana Richarda Rebenika. Tel. č. 00431 4081263, fax: 00431 310 0088, e-mail: m.schulze@nationalfonds.org a r.rebenik@nationalfonds.org.

Klíčová slova

Marianne Schulze, Richard Rebenik

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.