Jak vyučovat o holocaustu

Jeden z projektů, na který se soustředil Památník Terezín v roce 2000, byla série seminářů Jak vyučovat o holocaustu. O podzimním semináři jsme již čtenáře informovali (viz Rch 10/2000), zde shrnujeme údaje za celý rok.

Jarní a podzimní série se zúčastnilo na 400 pedagogů a školských pracovníků. Prostory pro pořádání kurzů poskytly pořádající organizace: Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a Památník Terezín. Dalšími institucemi, které se na organizaci podílely, bylyMinisterstvo školství České republiky a Muzeum romské kultury v Brně.

Třídenní kurz měl vždy stejný průběh. 1. den: přednáška o dějinách židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě do 30. let našeho století, prohlídka synagog, přednáška o úloze Terezína v tzv. konečném řešení židovské otázky - odehrávala se ve Středisku setkávání v Terezíně, které sídlí v nově zrekonstruovaných Magdeburských kasárnách. 2. den: historie bývalého terezínského ghetta, setkání s pamětníkem, který prošel koncentračními tábory, samostatná metodická činnost účastníků. Tématem třetího dne semináře byla genocida romského obyvatelstva.

Pedagogové získali při semináři nejen znalosti a inspiraci k výuce obtížného tématu, ale také odborné a učební materiály, CD-ROM a videokazetu. O tom, že jejich účast na semináři nebyla marná, svědčí i fakt, že někteří z nich již zavítali do Terezína i se svými žáky a strávili zde v rámci vzdělávacího programu jeden či dva dny.

Seminářů se zúčastňovali také zástupci mezinárodní organizace Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Pořádající organizace všem účastníkům, kteří se vzdali volných dní a přijeli za studiem do Prahy a Terezína, děkují za vynikající přístup k problematice a za jejich aktivitu při seminářích. Ze samostatné činnosti pedagogů, kteří dostali mj. za úkol vytvořit metodický návrh vyučovací hodiny, byl sestaven Soubor metodických návrhů I.; text, který obdrželi všichni účastníci, jim může napomoci při výuce ve škole. V současné době je připravován druhý díl Souboru.

Památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR vypisují na jaro 2001 ještě tři obdobné semináře na konec února, března a dubna. Pokud by měl někdo z pedagogů nebo školských pracovníků zájem, může se obrátit na Vzdělávací oddělení Památníku Terezín (kontakt: Památník Terezín, vzd. odd., Principova alej 304, 411 55 Terezín, tel.: 0416/782577, fax: 0416/78 22 45).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.