Chasidej umot haolam

Spravedliví z Čech a Moravy.

Podle staré židovské legendy závisí osud světa na třiceti šesti cadikim, spravedlivých, kteří zůstávají v každé generaci skrytí a neznámí. Od roku 1953 uděluje jeruzalémský památník obětí a hrdinů šoa Jad vašem titul Spravedlivý mezi národy (chasidej umot haolam) lidem, kteří v době nacismu pomáhali perzekvovaným Židům. Většinou při tom riskovali svůj život i životy svých blízkých. Každý z oceněných získá pamětní medaili a list Jad vašem, je zapsán do seznamu této instituce a jeho jméno je vtesáno do Zdi cti v zahradě Spravedlivých v Jad vašem.

Mezi Spravedlivými najdeme i více než sto občanů z České republiky. Jejich seznam jsme sestavili podle údajů izraelského velvyslanectví v Praze a archivů Jad vašem; většina z nich ocenění získala po r. 1990, kdy byly znovu navázány diplomatické styky mezi Československem s Státem Izrael.

Jejich jména

Paní Karla Andělová-Weisová; manželéFrantišek a Marie Baborovi z Dolní Bělé in memoriam; manželé Leopold a Antonie Bacovští; paní Marie Barancová; manželé Stefania a Václav Bartoškovi z Prahy in memoriam; paní dr. Anna Binder-Urbanová; pan Josef Blehaz Prahy; pan Bohdan Bohun zŘevnic u Prahy a jeho nevlastní matka paní Růžena Šmídová in memoriam; paníAnna Butová ze Dvora Králové nad Labem a její otec Alexander Tomíček in memoriam; manželé Marie a Jan Carajovi; paní Olga Fierzová; pan Josef Fišera; paní Libuše Friesová z Ústí nad Labem; pan Karel Frýdl; pan Miloš Hájek z Prahy; paní Alena Hájková z Prahy a její rodiče manželé Karla a Václav Divišovi z Prahy in memoriam; manželé Josef a Anna Holátkovi ze Šumperka, rodiče pana Holátka in memoriam; manželé Toník and Emilka Holštajnovi z Moldavy in memoriam; pan Alois Holub z Krnova; pan Ladislav Holub in memoriam; manželé Marie a Vladimír Hondíkovi; manželé Wiera a Andrzej Hrekowi; manželé Jaroslav a Anna Chlupovi; paní Ludmila Chodilová-Tichá z Tršic; manželé Kryštof a Ludmila Jahnovi z Postřekova in memoriam; paní Milena Jesenská z Prahy in memoriam; paní Irena (Jolanda) Jiroutová z Pardubic a její rodiče Marie a František Gorogovi z Pardubic in memoriam; manželé Anna a Karel Jirsovi z Mělníka; pan Václav Juran; manželé Libuše a Josef Kašparovi z Chrudimi; paní Marie Koubová z Plzně a její rodiče Annaa František Opatovi in memoriam; manželé Vojtěch (in memoriam) a Marie Kovářovi z Touškova; pan František Kozák; manželé Božena a Karel Kubalovi z Třeboně in memoriam; manželé Rosan andJosef Kunáškoviz Bartoušova; manželé Anna a František Makovští z Vysokého Mýta in memoriam; paní Hana Málková (in memoriam) a její dcera paníEva Lutovská(USA); manželé Adéla a František Melovi a jejich syn František; manželéVojtěch a Anna Mjartusovi z Prahy in memoriam; panLadislav Mráček z Horního Slavkova; pan Vojtěch Adalbert Novák; pan Alexandr Nikulin z Hradce Králové; manželé Oldřich a Marie Oherovi z Tršic; manželé Marie a Jan Paškovi (in memoriam) z Mirošova; panMiloslav Pažout z Prahy; pan Přemysl Pitter z Prahy in memoriam; paní Františka Prvá; paní Barbora Pytlíková z Plzně; panJosef Říha; paní Irina Sobotková; pan Josef Taver; manželé Jan a Anna Tkadlečkovi, jejich syn Bohuslav; manželé Jan and Anna Viskupovi z Ostravy-Poruby; Josefa Schowánková z Litvínova; pan Zdeněk Urbánekz Prahy; paní Antonie (Tonka) Vlková; paní Vlasta Weinerová zChomutova in memoriam; manželé Marie a František Zbořilovi z Tršic; manželé Alena a Jaroslav Zdařilovi z Přerova; pan Joachim von Zedwitz z Gotighofenu (Švýcarsko) a pánovéEmanuela Josef Zimovi z Prahy.

17 433 Spravedlivých

U některých Spravedlivých z českých zemí se nám bohužel nepodařilo získat údaj o tom, kde žili nebo žijí. Bližší informace o titulu Spravedlivý mezi národy můžete získat na webové stránce www.yad-vashem.org.il. Z webové stránky se mj. dozvíte, že k 1. lednu 2000 toto ocenění získalo 17 433 osob. Pro srovnání - v Polsku bylo zatím nalezeno 5373 Spravedlivých, v Nizozemí 4289, ve Francii 1913, na Ukrajině 1403, v Belgii 1172, v Maďarsku 503, v Litvě 440 osob, v Rusku a Bělorusku celkem 434, v ČR a na Slovensku dohromady 434, v Německu 336, v Itálii 266, v Rumunsku 55. Tato statistika však sama o sobě nevypovídá o vztahu toho či onoho národa k Židům. Například Dánskojen 14 spravedlivých, a přitom Dánové zachránili při jediné akci v říjnu 1943 téměř celou židovskou komunitu - asi 7200 Židů.

Na webových stránkách je i zvláštní oddíl věnovaný informacím o podmínkách, za kterých je titul udělován. Kontaktní adresa: Righteous Among the Nations, Yad Vashem, POB 3477, Jerusalém, 910 34 Israel.

Klíčová slova

Praha, Belgie, Německo, Maďarsko, Slovensko, Francie, Rumunsko, Itálie, Pardubice, Jaroslav Zdařil, Tršice, Přemysl Pitter, Krnov, Litvínov, Polsko, Nizozemí, Litva, Olga Fierzová, Růžena Šmídová, Švýcarsko, Rusko, Šumperk, Ukrajina, Libuše Friesová, Karel Jirsa, Anna Jirsová, Alena Hájková, Česká republika, Bělorusko, ČR, Ústí nad Labem, Chrudim, Milena Jesenská, Hradec Králové, Karla Andělová-Weisová, František Babor, Mrie Baborová, Antonie Bacovská, Antonie Bacovští, Marie Barancová, Stefania Bartošková, Václav Bartoška, Anna Binder-Urbanová, Josef Bleha, Bohdan Bohun, Anna Butová, Alexander Tomíček, Marie Carajová, Jan Caraj, Josef Fišera, Karel Frýdl, Miloš Hájek, Jarla Divišová, Václav Diviš, Josef Holátko, Anna Holátková, Toník Holštajn, Emilka Holštajnová, Alois Holub, Ladislav Holub, Marie Hondíková, Vladimír Hondík, Wiera Hrekowa, Andrzej Hrek, Jaroslav Chlup, Anna Chlupová, Ludmila Chodilová-Tichá, Kryštov Jahn, Ludmila Jahnová, Irena (Jolanda) Jiroutová, Marie Gorogová, František Gorog, Václav Juran, Libuše Kašparová, Josef Kašpar, Marie Koubová, Anna Opatová, František Opat, Vojtěch Kovář, Marie Kovářová, František Kozák, Božena KUbalová, Karel Kubal, Rosan Konášková, Josef Kunášek, Bartoušov, Anna Makovská, František Makovec, Hana Málková, Eva Lutovská, Adéla Melová, Vojtěch Mjartus, Anna Mjartusová, Ladislav Mráček, Vojtěch Adalbert Novák, Alexandr Nikulin, Oldřich Oher, Marie Oherová, Marie Pašková, Jan Pašek, Miloslav Pažout, Františka Prvá, Barbora Pytlíková, Josef Říha, Irina Sobotková, Josef Taver, Jan Tkadleček, Anna Tkadlečková, Bohuslav Tkadleček, Jan Viskup, Anna Viskupová, Josefa Schowánková, Zdeněk Urbánek, Antonie (Tonka) Vlková, Vlasta Weinerová, Marie Zbořilová, František Zbořil, Alena Zdařilová, Joachim von Zedwitz, Emanuel Zima, Josef Zima, Dolní Bělá, Řevnice u Prahy, Dvůr Králové nad Labem, Moldava, Postřekov, Mělník, Plzně, Touškov, Třeboň, Vysoké Mýto, František Mel, Horní Slavkov, Mirošov, Ostrava-Poruba, Chomutov, Přerov, Gotinghofen, Dánsko

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.