Odpověď předsedovi ŽOP

Ministr zahraničí ČR Jan Kavan odpověděl předsedovi Židovské obce v Praze T. Jelínkovi na jeho dopis týkající se konference OSN proti rasismu v Durbanu (viz Rch 9/01).

Vážený pane předsedo, děkuji Vám za Váš podnět ve věci přípravného procesu Světové konference OSN proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související intoleranci. Ohledně formulací ustanovení týkajících se situace na Blízkém východě, holocaustu, antisemitismu a sionismu obsažených v návrhu závěrečných dokumentů Světové konference sdílím rovněž Vaše znepokojení.

Vláda ČR svým usnesením z 18. července č. 737 vyslovila mimo jiné souhlas s prosazováním požadavku na vyloučení tématu Blízkého východu z programu přípravných prací i konference samé pro jeho kontroverzi, jež by mohla vyústit v odtažení pozornosti od globálních témat rasismu. V souladu s touto pozicí delegace ČR ve spolupráci s delegacemi SR, MR a PR vystoupila na závěr 3. zasedání přípravného výboru Světové konference s projevem, v němž vyjádřila následující stanovisko. V souvislosti s dohodou ohledně zařazení tématu Blízkého východu do programu Světové konference a návrhu jejích závěrečných dokumentů, jež patří k závěrům 3. přípravného výboru, byla prezentována obava z upřednostňování jednoho regionálního tématu na konferenci, jejímž hlavním cílem je zintenzivnit boj proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související intoleranci. Přesto zmíněné delegace vyjádřily naději, že ohledně znění ustanovení týkajících se situace na Blízkém východě dojde k nalezení přijatelného řešení pro obě strany.

Co se týče fenoménu holocaustu, delegace ČR prezentovala názor, že tento by měl být pro jedinečnost utrpení označován v závěrečných dokumentech Světové konference v anglickém jazyce s velkým počátečním písmenem a v jednotném čísle. Zároveň by nemělo docházet k rozmělňování symboliky holocaustu jeho spojováním s regionálními tématy. Na závěr posledního zasedání přípravného výboru před Světovou konferencí došlo k dohodě, že sionismus nebude nadále spojován s rasismem a rovněž nebude uváděn na roveň antisemitismu, čímž doposud docházelo k devalvaci těchto pojmů.

S pozdravem Jan Kavan

Klíčová slova

OSN, Tomáš Jelínek, Jan Kavan, Durban

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.