Nadační fond obětem holocaustu

Program na odškodnění fyzických osob pokračuje. Již třetí měsíc přijímá Nadační fond obětem holocaustu (NFOH) žádosti o příspěvek na odškodnění fyzických osob, kterým byl v důsledku rasové perzekuce odňat nemovitý majetek na území dnešní České republiky v době od 29.9.1938 do 8.5.1945 a tento majetek nebyl vrácen ani žádným způsobem odškodněn. Připomeňme, že program na odškodnění fyzických osob je prvním, časově omezeným projektem Nadačního fondu obětem holocaustu. Nadační fond obětem holocaustu byl založen v červenci 2000, jeho zřizovatelem je Federace židovských obcí v ČR; částku 300 milionů Kč vložila do nadačního jmění (za účelem zmírnění majetkových křivd způsobených obětem holocaustu) vláda ČR (viz též Rch 7/01).

O příspěvek NFOH může požádat původní vlastník nemovitosti či jeho oprávněný nástupce do 31. prosince 2001. Žadatel o příspěvek musí vyplnit formulář žádosti a skutečnosti v ní uvedené doložit kopiemi dokumentů (v některých případech úředně ověřenými). Vždy je nutné co nejpřesněji identifikovat nemovitost a doložit historii vlastnického vztahu k ní (výpisem z pozemkové knihy uložené u katastrálního úřadu). V případě, že žadatelem není původní vlastník, musí být doložen příbuzenský vztah žadatele k němu. Žadatelé nemusejí mít české občanství ani trvalý pobyt v ČR. V rámci formuláře žádosti žadatel čestně prohlašuje, že mu nebyl odňatý nemovitý majetek vrácen ani odškodněn, a zavazuje se příspěvek NFOH vrátit v případě, že mu majetek bude vrácen nebo odškodněn dodatečně. Na příspěvek NFOH není právní nárok; podání žádosti o příspěvek nebrání nárokům na vydání věci (obnovení vlastnického práva dle restitučních zákonů).

Po uzávěrce programu pro fyzické osoby (31.12.2001) budou žádosti zpracovány a připraveny pro posouzení správní radou NFOH. Po rozhodnutí správní rady budou všichni žadatelé o výsledku řízení vyrozuměni.

Formulář žádosti a informační materiály získáte písemně na adrese NFOH: POB 103, 120 21 Praha 2; telefonicky na pražském čísle 24261615; fax: 24262563 (z ciziny s předčíslím 00420 2); e-mail: neumannova@mybox.cz; nebo na internetu: www.fond.holocaust.cz.

Potřebujete-li konzultaci ohledně dohledání dokumentů či naši pomoc s vyplněním žádosti, zatelefonujte nebo nás navštivte v úředních hodinách: každé pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin v kanceláři NFOH, Legerova 22/1854, Praha 2, 1. patro (kontaktní osoby: Jarmila Neumannová, Ludmila Polcová).

Doporučujeme se předem telefonicky objednat. Doposud jsme obdrželi přes 80 žádostí o příspěvek NFOH z 10 zemí (nejčastěji z USA, Izraele, ČR, UK). Od vyhlášení programu (26. červen 2001) kancelář navštívily desítky lidí, písemně jsme informovali přes 400 osob a organizací z celého světa. Žádosti a informační materiály o programu NFOH poskytují i česká velvyslanectví v zemích, které byly vybrány jako země s největším počtem potenciálních žadatelů (Izrael, USA, Kanada, Austrálie, UK, Rakousko, Německo a Švýcarsko).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.