Správy z Kozej

V dňoch 29. októbra1. novembra 2001 sa konalo v Jeruzaleme Plenárne zasadanie Svetového židovského kongresu. Je potešiteľné, že v jednom zo svojich uznesení sa WJC dotkol otázky súdneho procesu ÚZŽNO voči nemeckému štátu (SRN) vo veci kompenzácie za deportačný poplatok 500 ríšských mariek za deportovanú osobu, ktorý vojnový Slovenský štát zaplatil zo židovských peňazí nacistickému Nemecku.

Úplné znenie rezolúcie WJC

Reštitúcia majetku z obdobia Holokaustu. Svetový židovský kongres ako prvý začal zápas o prinavrátenie majetku, ktorý ulúpili Židom počas nacistického obdobia. Vyšetrovanie sa sústredilo najprv na strednú a východnú Európu, neskôr zahrnulo aj západnú Európu a takmer všetky krajiny Severnej a Južnej Ameriky. Svetový židovský kongres považuje tento proces za naprávanie historického bezprávia. Udalosti posledného desaťročia nepredstavujú iba samotné navrátenie majetku, ale aj veľmi oneskorenú konfrontáciu s minulosťou, ktorá ovplyvní spôsob, akým budú nasledujúce generácie chápať históriu. S príchodom nového tisícročia sa tento proces pomaly chýli ku koncu.

V tomto duchu Svetový židovský kongres vyzýva vládu SRN, aby uznala oprávnenosť súdneho konania ÚZŽNO v SR na nemeckom súde v Berlíne, týkajúceho sa navrátenia finančného obnosu, ktorý bol vyplatený za deportácie a (následné vyvraždenie) 57 000 Židov zo Slovenska z ulúpeného židovského majetku.

Klíčová slova

Světový židovský kongres

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.