Veřejné slyšení v Senátu

Dne 4. října bylo tématem veřejného slyšení v horní komoře parlamentu hledání účinnějších postupů proti projevům neonacismu, rasismu a xenofobie v ČR. V souvislosti s útoky na USA navrhli senátoři, aby se hovořilo i o boji proti terorismu. Velká pozornost byla věnována romské problematice. Vládní zmocněnec pro národnostní problémy Jan Jařab upozornil přítomné, že projevy intolerance a rasismu nejsou vlastní jen extremistickým skupinám, ale i části běžné populace. K diskusi bylo přizváno na 50 zástupců státních institucí, národnostních menšin a církví, mj. ministr spravedlnosti J. Bureš, ombudsman O. Motejl a nejvyšší státní zástupkyně M. Benešová. ŽOP zastupoval její předseda Tomáš Jelínek, Federaci židovských obcí v ČR předseda Jan Munk, v rámci slyšení vystoupil pan Oldřich Stránský, reprezentující oběti nacistické perzekuce.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.