Zprávy ze světa

Začal soud s Mallothem

V poslední dubnový týden byl v Mnichově zahájen proces s bývalým terezínským dozorcem Antonem Mallothem. Devětaosmdesátiletý Malloth je obviněn z trojnásobné vraždy a jednoho pokusu o zabití, kterých se prokazatelně dopustil v letech 19431945. Terezínský vrah byl už v roce 1948 odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti v Československu. Do konce 80. let žil v Itálii, poté byl díky intervencím Centra Simona Wiesenthala vyhoštěn do Německa. Při procesu, který má trvat dvanáct týdnů, vystupují také svědci z České republiky, většina svědků Mallothových zločinů dnes však již nežije. Malloth sám je upoután na kolečkové křeslo a má rakovinu jícnu.

Proces s Eichmannem - 40 let

Na počátku dubna si Izrael připomněl 40. výročí procesu s Adolfem Eichmannem, hlavním strůjcem nacistického "konečného řešení židovské otázky. Při této příležitosti uspořádaly Hebrejská univerzita a Jad vašem dvoudenní sympozium a Ben Gurionova univerzita konferenci. Účastníci obou akcí se soustředili na to, jak proces ovlivnil izraelskou společnost. O reakcích některých účastníků referoval list The Jerusalem Post.

Podle Hanny Jablonkové, která vyučuje na Ben Gurionově univerzitě, vyvolal proces pesimistický pohled Izraelců na svět. Do té doby si Židé díky sionismu mysleli, že jsou jako ostatní národy; navzdory tomu, že měli nepřítele (Araby), nikdy neuvažovali ve smyslu celý svět je proti Židům. Jablonková tvrdí, že proces je klíčem k porozumění existenčním strachům i dnešní generace Izraelců, k pochopení klíčových rozhodnutí, neboť ti, kdo byli tehdy mladí, dnes v zemi rozhodují.

Podle Jakova Lozowicka, ředitele archivů v Jad vašem, byla z procesu nejvýznamnější teorie banality zla, již vyslovila filosofka Hannah Arendtová. Ačkoli Lozowick uznává, že lidé mimo Izrael si z procesu zapamatovali především tuto tezi, on sám ji neuznává. Poté, co jsem prostudoval dokumenty o Eichmannovi, nikoli o procesu, ale přímo o něm, myslím, že v tomto bodě se Arendtová mýlila.

Historici se shodují v tom, že proces s Eichmannem poprvé důrazně upozornil na to, co se za 2. světové války s evropskými Židy dělo. Do té doby přeživší o tom, čím prošli, příliš nemluvili. Proces poprvé ospravedlnil jejich kulturní a politickou přítomnost v izraelské společnosti. Předtím se styděli, byli srovnáváni s izraelskými sabras, s bojovníky proti Arabům, říká David Bankier, ředitel Mezinárodního výzkumného institutu při Jad vašem. Díky procesu se o šoa začaly hlouběji učit děti ve školách a začalo se také se zájezdy do Polska.

Zaujatá média

Představitel britské Dolní sněmovny Neville Nagler varoval, že neobjektivní zpravodajství z Blízkého východu přispívá k množícím se antisemitským útokům v zemi: Britská média by si měla uvědomit, jaké nebezpečí s sebou přináší nevyvážené a zaujaté zpravodajství, napsal v čtvrtletníku určeném novinářům.

Jedenatřicet jmen

Centrum Simona Wiesenthala předalo americkému ministerstvu spravedlnosti seznam 31 jmen osob, které v Litvě kolaborovaly s nacisty a nyní žijí v USA. Na seznamu jsou lidé podezřelí z toho, že sloužili v místních policejních útvarech, které pronásledovaly za 2. světové války na Ukrajině a v Litvě Židy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.