Dopis ministrovi vnitra

Vážený pane ministře,

vzhledem k židovským svátkům Pesach jsme nemohli dříve reagovat na sraz skinheadů spojený s produkcí hudebních skupin známých svým rasistickým zaměřením, který se odehrál 7. dubna 2001 v Senohrabech u Prahy.

Jménem české a moravské židovské komunity vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s postupem a vyjádřením Policie ČR, podle níž nebylo třeba zasahovat, protože nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl spáchán trestný čin. Celkové zaměření skinheadské akce, přítomnost řady policii známých extremistů, viditelné symboly a projevy nacistického charakteru, jak se o nich mohli přesvědčit všichni televizní diváci - to vše proběhlo za pasivní policejní asistence. Policii rovněž nepřimělo k akci vystoupení řady hudebních skupin, jejichž xenofobní, rasistické texty jsou známy, nepochybně i policii. Název slovenské skupiny Judenmord je podle našeho názoru natolik výmluvný, že umožnění jejího koncertu nelze považovat než za nepřímou podporu antisemitismu.

Věříme, že Vás nemusíme přesvědčovat o akutní nebezpečnosti neonacistického hnutí, které je dnes velmi dobře celosvětově organizováno, mimo jiné díky internetu. Je velmi nešťastné, že se ČR se svým shovívavým policejním přístupem stala místem, kde jsou pravicové excesy zcela nepokrytě tolerovány. Nejedná se přitom jen o zmíněnou záležitost. Fžo sleduje se znepokojením i další kauzy, kdy již obžalovaní extremisté vyváznou se směšně nízkými tresty, či jsou obvinění zbaveni. Víme, že v tomto bodě jde o záležitost resortu spravedlnosti, nicméně razantnější přístup Policie ČR, nikoliv alibismus, ale aktivní snaha čelit pravicovému extremismu by podle našeho mínění byly jasným signálem, že současná vláda a další odpovědné orgány hodlají proti neonacismu zasáhnout činy, a nikoliv ho jen slovy odsuzovat. Věříme, že Vaše nespokojenost s postupem Policie ČR během srazu skinheadů v Senohrabech, jak o tom informovala média, je náznakem změn v uvedeném směru.

Klíčová slova

Senohraby u Prahy, Policie ČR

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.