Správy z Kozej

Dve tlačové konferencie

Čitatelia Roš chodešu už boli informovaní o súdnej žalobe, ktorú vzniesol Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR vôči Spolkovej republike Nemecko. Predmetom sporu je žiadosť ÚZ ŽNO vôči nemeckému štátu o priznanie kompenzácie za platby, ktoré sa realizovali v období holokaustu. Boli to platby, ktoré na základe dohody medzi Treťou ríšou a vojnovým Slovenským štátom platila slovenská strana ako osídľovací poplatok. Výška poplatku bola 500 ríšskych mariek za každého deportovaného Žida. Len v priebehu r. 1942 bolo do nacistických koncentračných táborov deportovaných 57628 osôb židovského pôvodu. Prežila z nich len nepatrná časť (282 osôb). Na základe zachovaných dokumentov sa dá dokázať, že peniaze, ktoré Slovensko poskytlo Tretej ríši ako osídľovací poplatok, pochádzali z arizovaných židovských majetkov. V histórii holokaustu je vojnová Slovenská republika jediným štátom, ktorý nacistom platil za deportáciu svojich vlastných občanov židovského pôvodu.

Podanie žaloby je dôsledkom zlyhania iných pokusov, ktorými sa ÚZ ŽNO snažil o získanie kompenzácie a dosiahnutie zmieru s nemeckými úradmi. Stroskotali aj pokusy o dosiahnutie dohody s Ministerstvom financií SRN, negatívne odpovede na naše žiadosti prišli z úradu spolkového kancelára Gerharda Schrödera. Treba dodať, že slovenskí Židia sa vo vzťahu k SRN ocitli v inej situácii, ako Židia v Českej republike, a to napriek tomu, že obidve krajiny sú nástupníckymi štátmi Československa. Vo vzťahu medzi Nemeckom a Slovenskom nedošlo k vytvoreniu fondu alebo nadácie, ktorú by bolo možné zrovnávať s relatívne majetným Fondom budúcnosti vytvoreným na základe dohôd medzi Českou republikou a SRN.

Nemecká verejnosť bola informovaná o predmetnom spore a jeho pozadí na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal ÚZ ŽNO 28. februára 2001 v budove Bundespresseamtu v Berlíne. Na otázky novinárov odpovedali Dr.F. Alexander, výkonný predseda ÚZ ŽNO, Dr. J. Weiss, riaditeľ kancelárie, a Dr. R. Arzinger, právny zástupca ÚZ ŽNO v danom spore. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili zástupcovia väčšiny vplyvných nemeckých denníkov, periodík a 5 televíznych štábov. Ohlas na tlačovú konferenciu bol značný, nemecká tlačová služba dodala po niekoľkých dňoch 27 novinových príspevkov, mnohé z nich vyšli v mienkotvorných denníkoch a ich autori posudzovali žalobu na nemecký štát s pochopením.

Obdobnú tlačovú konferenciu za prítomnosti troch menovaných predstaviteľov usporiadal ÚZ ŽNO aj 14. marca v Dome novinárov v Bratislave. Po úvodných informáciách sa slovenskí novinári pýtali na sumu, o ktorú sa v spore jedná, na dôvody priameho jednania s Nemeckom a úlohu slovenskej diplomacie v danom spore ako aj na jednanie o majetkových otázkach so slovenskou vládou. Zaujímali sa aj o výšku a prípadné použitie získanej sumy, o otázky života židovskej komunity na Slovensku, vyskytli sa aj otázky so vzťahom k aktuálnemu politickému dianiu. Obidve konferencie sú súčasťou úsilia ÚZ

ŽNO informovať verejnosť o pozadí a dôvodoch sporu s nemeckým štátom. Prvé pojednávanie v predmetnom spore sa má odohrávať na Krajinskom súde v Berlíne 28. marca. O ďalšom vývoji sporu budeme verejnosť informovať.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.