Nizozemská nadace

Nizozemská vláda nedávno založila tzv.Nadaci pro majetek Maroru, jejímž cílem je zajistit navrácení majetku Židů, kteří o svůj majetek přišli v Nizozemsku za druhé světové války.

Kdo se může přihlásit? Každý, kdo může prokázat židovský původ a jeho rodiče v Nizozemsku pobývali dlouhodobě nebo po určitou dobu mezi 10.5.1940 a 8.5.1945. Přihlásit se mohou i zástupci, tj. potomci, svěřenci nebo partneři člověka, jenž splňuje uvedená kritéria, ale zemřel 8. května 1945 nebo později. Na občanství žadatelů nezáleží.

Žádost je nutno podat do 31. prosince 2001 u Maror Desk Netherlands.

Podrobnější informace a potřebný formulář naleznete na internetu www.joodsetegoeden.nlnebo v brožuře, kterou lze od nadace Maror na vyžádání obdržet poštou. Nadaci Maror můžete zdarma kontaktovat na tel. č.: 00800 62767123; fax č. je 0031 70 3382456, adresa: Maror Desk, PO Box 19008, 2500 CA Haag, The Netherlands. Materiály lze obdržet i na adrese Velvyslanectví Nizozemského království, Gotthardská 6/27, 160 00 P 6. Email nlgovpra@ti. cz, fax 02-2431 2160, tel.: 02-2431 2190.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.