Program Nadačního fondu obětem holocaustu

Posláním Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH) je podpora projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu, projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a podpora obnovy židovských památek na území ČR. Prvním, časově omezeným projektem, je níže uvedené odškodnění fyzických osob. Nadační fond obětem holocaustu byl založen v červenci 2000, jeho zřizovatelem je Federace ŽO v ČR; jeho účel - zmírnit majetkové křivdy způsobené obětem holocaustu - podpořila vláda ČR.

V současné době vyhlašuje Nadační fond obětem holocaustu program na odškodnění fyzických osob ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu.

Cílem programu pro fyzické osoby je výplata peněžních částek fyzickým osobám (či jejich potomkům a dědicům), jejichž nemovitý majetek byl "arizován" v době okupace území dnešní České republiky nacistickým Německem, a platné restituční předpisy ani mezinárodní dohody jim neumožnily navrácení tohoto majetku či získání jiné formy odškodnění za tento majetek.

O tento příspěvek mohou žádat: 1) původní vlastníci - osoby, které v důsledku rasové perzekuce pozbyly vlastnické právo k nemovitému majetku na území dnešní České republiky v době od 29. září 1938 do 8. května 1945 v důsledku převodu nebo přechodu vlastnického práva prohlášeného za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č.128/1946 Sb. a toto vlastnické právo jim nebylo vráceno ani žádným způsobem odškodněno a nevznikl jim právní nárok na jeho vrácení ani na finanční náhradu podle restitučních předpisů vydaných po r. 1989 v Československu nebo v České republice. O příspěvek NFOH mohou žádat i lidé, kteří o restituci majetku žádají a soudní řízení o navrácení nemovitosti není dosud ukončeno; 2) oprávnění nástupci původního vlastníka - pozůstalý/á manžel/ka, děti, další potomci.

Uzávěrka pro příjem žádostí (včetně příloh) je 31. prosince 2001. Formulář žádosti je k dispozici v jazyce českém a anglickém - v těchto jazycích je vyplněná žádost také přijímána.

Po uzávěrce budou žádosti zpracovány a správní rada NFOH rozhodne o udělení příspěvků. Výše příspěvku bude záležet na bodovém ohodnocení jednotlivých žádostí, které by mělo odrážet hodnotu nemovitosti.

K žádostem, které nebudou podány včas nebo nebudou obsahovat potřebné údaje, nelze přihlížet. Na příspěvek není právní nárok.

Formulář žádosti a informace pro žadatele si lze vyzvednout v úředních hodinách (pondělí 9-12 a středa 13-16 hod.) v kanceláři NFOH, Legerova 22/1854, Praha 2 nebo získat na internetových stránkách NFOH: http://www.fond holocaust.cz (též písemně, telefonicky, e-mailem). Bližší informace: Jarmila Neumannová, tel. +420-2-24 26 16 15, fax: +420-2-24 26 25 63, e-mail: neumannova@mybox.cz. Materiály získáte i na zastupitelských úřadech České republiky, jsou dostupné v jazykových mutacích.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.