Odškodnění z fondu švýcarských bank

Ve druhé polovině května navštívili Federaci židovských obcí reprezentovanou T. Krausem zástupci fondu švýcarských bank, jenž se zabývá odškodněním obětí holocaustu (tzv. Swiss Bank Settlement). Pánové Arie Bucheister a Jerry Benjamin hovořili o způsobu, jak mají postupovat lidé, kteří chtějí žádat o kompenzaci z jmenovaného fondu. Na straně 17 Roš chodeš naleznete inzerci, v níž jsou charakterizovány jednotlivé kategorie lidí, jichž se odškodnění týká. Informace v inzerátu doplňujeme o další údaje:

1) Ti, jichž se týká první kategorie (nároky vztahující se k uloženému majetku ve švýcarských bankách), mohou kontaktovat pana Matěje Růžu na telefonním čísle uvedeném v inzerci (0607/982353).

2) Čtenáře Roš chodeš bude zřejmě nejvíce zajímat kategorie 2., určená pro ty, kdo byli za války v koncentračním táboře nebo v ghettu a za svou práci nedostávali žádnou nebo minimální odměnu (pracovníci fondu tuto kategorii klasifikují jako otrockou práci I). Lidé, kteří již pobírají finanční náhradu od Claims Conference, nemusejí žádný dotazník vyplňovat, jejich žádost bude automaticky registrována. Ti, kdo nejsou v seznamech Claims Conference zapsáni, nechť kontaktují pracovnice pražské kanceláře Claims Conference. Adresa: Široká 7, 110 00 Praha 1, tel./fax: 02/22318542.

3) Jako třetí kategorie figuruje v inzerátu Skupina uloupeného majetku. Vzhledem k tomu, že nárok na toto odškodnění by bylo téměř nemožné dokázat, rozhodli se pracovníci fondu převést částku, jež byla pro náhradu za uloupený majetek vyhrazena, organizacím, které se zabývají přeživšími a mají přehled o tom, kdo z nich potřebuje humanitární pomoc (k takovým organizacím patří i židovské obce). Finance budou tedy poskytovány na lékařskou pomoc, na jídlo, popřípadě i na peněžní pomoc v nouzi.

4) Čtvrtá kategorie se týká uprchlíků, tedy lidí, kteří se mezi lety 1933 a květnem 1945 snažili utéct před nacisty do Švýcarska, a buď A) se do země dostali, ale špatně se s nimi zacházelo, nebo B) nebyli do země vpuštěni, popřípadě byli vpuštěni, ale opět vyhoštěni. V takovém případě kontaktujte laskavě pana Růžu.

5) Pátá kategorie - nároky vztahující se ke švýcarským bankám. Žadatelé o náhradu za nevyplacené pojistky, volejte taktéž pana Matěje Růžu na výše uvedeném čísle.

6) Šestou kategorii tvoří lidé, kteří byli nuceni pracovat pro švýcarské firmy. V takovém případě kontaktujte laskavě kancelář Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Praze. Nachází se na adrese Dukelských hrdinů 692 /35, 170 00 Praha 7 a má informační linku: 02/3337 0160. Toto číslo nechť volají i nežidovští zájemci o odškodnění kategorie 4. - uprchlíci.

Upozornění: O odškodnění za uložené finance a cennosti a za neproplacené pojistky mohou žádat i dědici obětí; o odškodnění v kategoriích otrocké práce I, II a za poškozené uprchlíky mohou žádat dědici jen v případě, pokud oběť žila ještě 16. února 1999.

Na webových adresách www.claimscon.org; www.crt-ii.org; www.swissbankclaims.iom.int; www.swissbankclaims.com; a www.dormant accounts.ch naleznete podrobné informace i formuláře.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.