Konference o arizaci

Ve dnech 13.-15. listopadu se v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra ŽM v Praze konala mezinárodní vědecká konference na téma Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě. Pořádal ji Institut terezínské iniciativy aŽidovské muzeum v Prazea účastnili se jí vědci z ČR, Slovenska,Německaa Rakouska. Na konferenci zazněly příspěvky zabývající se perzekucí Židů a arizací z širšího pohledu (úloha arizace židovského majetku v německé okupační politice v Protektorátu Čechy a Morava, odboj a arizace, česká protektorátní společnost a arizace, londýnský exil a řešení židovské otázky) i referáty, zkoumající jednotlivé aspekty a samotné provádění arizace v Čechách, na Slovensku a v Sudetech. Jeden blok konference byl věnován též obchodu s uloupenými uměleckými předměty a vztahu Národní galerie v Praze k nim, arizaci české kinematografie a archivním pramenům týkajícím se arizace v Čechách a na Moravě a v samotné Říši. Samostatný referát se soutředil na některé otázky poválečných restitucí arizovaného židovského majetku. K nejzajímavějším příspěvkům se vrátíme v některém z příštích čísel Roš chodeš.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.