OSN plánuje konferenci

V letních měsících roku 2001 by se měla v Jižní Africe konat konference OSN o boji proti rasismu a intoleranci. Jako u všech plenárních konferencí Spojených národů musí jí předcházet konference regionální. Ta evropská je naplánována na říjen 2000 do Štrasburku a jejím uspořádáním byla pověřena Rada Evropy. Jedním z hlavních témat všech konferencí by se měl stát boj proti antisemitismu. Rada Evropy chce do jejich přípravy zapojit co nejvíce nevládních institucí, zejména židovských. Z iniciativy jejího generálního tajemníka Waltera Schwimmera by se většina konferencí měla sejít v dubnu příštího roku ve Vídni. Na základě předběžných konzultací, které proběhly v polovině listopadu v Praze a začátkem prosince v Paříži, by se vídeňská jednání měla zaměřit na několik okruhů. Zejména na problém popírání holocaustu a způsoby, jak ho řeší trestní zákonodárství v jednotlivých státech, dále na oživení antisemitské rétoriky ve světle restitucí majetku konfiskovaného během holocaustu, na organizovaný antisemitismus (zejména na internetu) atd. Zároveň by měla konference poukázat i na to, co se jednotlivým zemím již podařilo. Konkrétním vyústěním by pak měla být politická deklarace a doporučení pro světovou konferenci v oblasti právní, vzdělávací a v oblasti médií.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.