Odškodnění nuceně nasazeným

V polovině prosince 1999 byla na mezinárodní konferenci v Berlíně přijata rámcová dohoda o odškodnění za otrockou a nucenou práci. Dohoda stanoví, že německá vláda a německé firmy věnují deset miliard marek na nadaci, z níž bude vypláceno odškodnění.

Na závěr konfrence, jíž předcházela složitá jednání (viz Rch 9/99), promluvil německý prezident Johannes Rau: Všichni víme, že oběti zločinu není možné penězi skutečně odškodnit, víme že utrpení milionů žen a mužů nelze napravit. Myslím dnes na všechny, kteří museli za německého panství vykonávat otrocké a nucené práce, a prosím je jménem německého lidu za odpuštění. Na vaše utrpení nezapomeneme.

Podle dostupných údajů má nárok na odškodnění z nadace zhruba 130 000 židovských přeživších. Při vyplácení peněz se bude zřejmě přihlížet k typu perzekuce. Přesný způsob, jak bude odškodnění do jednotlivých zemích převáděno, není ještě znám, ale podle vyjádření německého vyjednavače hraběte Otty Lambsdorffa by tento problém měl být vyřešen nejpozději do léta.

Jak jsme již uvedli, české oběti válečného hospodaření jsou v hromadné žalobě zastoupeny. Jmenovitě by se však postižení měli stále hlásit na adrese Koordinační komise FŽO a Českého svazu bojovníků za svobodu, Legerova 22, Praha 2, 120 00, tel. č. 24916142. Na této adrese nechť se registrují i ti, kdo byli v rámci nuceného nasazení vězněni v pracovních výchovných táborech na území protektorátu a říše (na délce věznění nezáleží). Žádosti o odškodnění je třeba spolu s dokumentací zaslat na adresu: Svaz nuceně nasazených, U královské louky 5, 150 00 Praha 5.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.