Případ Antona Mallotha

Anton Malloth působil za války jako dozorce SS v Malé pevnosti Terezín. V r. 1948 byl soudem v Litoměřicích odsouzen v nepřítomnosti za vraždění vězňů k trestu smrti. Rozsudek byl Nejvyšším soudem bývalé ČSSR koncem 60. let zrušen, aby bylo možné zahájit trestní stíhání v Německu.

Malloth se narodil v Innsbrucku. Byl italským občanem, v r. 1939 si zvolil německou státní příslušnost, po válce se jí zřekl, r. 1952 získal znovu italské občanství. Italské úřady ho však občanství zbavily, protože zamlčel svou minulost ve službách SS. V r. 1988 byl vypovězen do Německa. Dnes žije v domově důchodců u Mnichova a jeho tamní pobyt údajně financuje organizace Stille Hilfe, známá svou podporou bývalým členům SS. Jeho případem se řadu let zabýval státní zástupce z Dortmundu dr.Klaus Schacht. Ten však 21. 6. 1999 došel k závěru, že stíhání Mallotha musí být pro nedostatek důkazů zastaveno. Podle německých úřadů Malloth není německým občanem. Pokud se tento nález v nejvyšší instanci potvrdí, mohl by být vydán českým orgánům, které mají v nejbližší době rozhodnout, zda ho budou stíhat. Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR německé úřady zapůjčí příslušný spisový materiál.

Federace ŽO v ČR a Svaz osvobozených politických vězňů zaslaly ředitelce odboru styku s cizinou Nejvyššího státního zastupitelství v Brně následující dopis:

Vážená paní ředitelko,

Federace židovských obcí v České republice s uspokojením zaznamenala informaci o úmyslu Nejvyššího státního zastupitelství České republiky vyžádat si od německých úřadů, konkrétně od Státního zastupitelství v Dortmundu, spisový materiál ke kauze německého důstojníka SS Antona Mallotha. Pro židovské terezínské vězně je poválečný osud tohoto muže stálou připomínkou toho, jak váhavě a nedůsledně postupuje v některých případech vyšetřování válečných zločinů spáchaných na bezbranných vězních. Věříme, že váš úřad podnikne vše proto, aby byl Anton Malloth postaven po více než padesáti letech konečně před soud, který spravedlivě zváží jeho skutky. Jménem Federace ŽO v ČR, Památníku Terezín a Svazu osvobozených politických vězňů nabízíme v této věci veškerou pomoc a spolupráci. Uvítáme, budete-li nás o vývoji kauzy Malloth informovat.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.