Každý člověk má své jméno

Dne 16. září mezi osmnáctou a dvaadvacátou hodinou se uskutečnil projekt, který nemá obdoby ani u nás, ani pokud vím v žádné ze zahraničních rozhlasových stanic. Ve spolupráci Českého rozhlasu 3 - stanice Vltava, Židovského muzea a Židovské náboženské obce proběhlo veřejné předčítání jmen českých Židů, kteří zahynuli v ghettech a vyhlazovacích táborech za nacismu. Více než čtyřhodinový přenos jsme vysílali přímým přenosem z Pinkasovy synagogy na Starém Městě pražském. Memento, kterým je pro celý svět šoa, jsme se pokusili zpřítomnit jinou formou než pomocí statistik - chtěli jsme připomenout jednotlivce: jejich jméno a věk a chvíli, kdy nastupovali do transportu na východ, odkud se již nevrátili. Stihli jsme přečíst jen pouhý zlomek - jméno a věk 3100 lidí z 24 transportů do vyhlazovacích táborů a ghett (často šlo o celé rodiny dětmi počínaje a prarodiči konče), kdybychom měli přečíst data všech osmdesáti tisíc českých Židů, museli bychom tak činit nepřetržitě téměř 6 dní a nocí...

Každý účastník přečetl 10 jmen, pak ho vystřídal další. V rozhlasovém vysílání prolínaly čtením v synagoze krátké rozhovory s ředitelem Židovského muzea Leo Pavlátem, vrchním pražským a zemským rabínem Karolem Sidonem a s historičkou Anitou Frankovou. O tom, proč se této symbolické panychidy účastní, hovořili i někteří z dalších oslovených. V průběhu čtení zazněla v interpretaci Jiřího Ornesta báseň Zeldy Miškovské Každý člověk má jméno (právě tou jsem se nechala inspirovat, když jsem přemýšlela o názvu pro tento projekt), modlitba Bože plný milosrdenství a zpěvy z bohoslužeb na Nový rok a Svátek smíření, které přednesl kantor pan Viktor Feuerlicht.

Neobvyklé tryzny se zúčastnili mj. prezident České republiky Václav Havel, Pavel Tigrid, Jiří Stránský, Ivan Klíma, Zdeněk Svěrák, Jindřiška Smetanová, Eva Kantůrková, Alexandra Berková, Zuzana Růžičková, Libor Pešek, Ivan Kurz, Marta Kubišová, Vladimír Válek, Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Marek Kopelent, Ivan Klánský, David Eben, Arnošt Goldflam, Olga Sommerová, Helena Třeštíková, Jiří Horčička, Lucie Bělohradská, Fero Fenič, Jan Špáta, Vlasta Chramostová, Radovan Lukavský, Jana Hlaváčová, Marie Tomášová, Hana Maciuchová, Jan Potměšil, Otomar Krejča, Táňa Fischerová, Odilo Štampach, biskup Jiří Paďour, Michal Prokop, Olbram Zoubek, Jaroslav Šerých, Cyril Höschl, Jiří Grygar, Vladimír Mlynář, Petr Pithart, Otakar Motejl, Jan Ruml, Vlasta Parkanová, Cyril Svoboda, Anna Lorencová, Jaroslava Moserová, Václav Fischer, Ivan Havel, Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Josef Zieleniec, Jan Sokol, Zuzana Roithová, velvyslanci Spolkové republiky Německo (Hagen Lambsdorff), Státu Izrael (Erella Hadarová), Spojených států (John Shattuck), Velké Británie a Francie a představitel velvyslanectví Ruské federace. Z magnetofonových kazet se připojili též ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, dramatik Arthur Miller, spisovatel Viktor Fischl a filosof Noam Chomsky.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.