Zprávy ze světa

Uklidňující telefonát

Rakouský kancléř Viktor Klima, který se strachoval, že vítězství Svobodné strany Jörga Haidera zničí rakouské vztahy s některými zeměmi, zatelefonoval po volbách izraelskému premiérovi. Telefonní hovor trval 20 minut a Klima ujistil Ehuda Baraka, že většina z těch, kdo volili Svobodnou stranu, nejsou pravicoví extremisté.

Kamery na ostrahu

Němečtí Židé se bojí o osud svých hřbitovů. Po několika vandalských útocích na hřbitovy na podzim 1999 prohlásil Andreas Nachama, prezident berlínské komunity, že by pohřebiště měla být střežena kamerami: Každý, kdo se na hřbitově bude po zavírací hodině pohybovat, riskuje, že ho nafilmují kamery.

Nesouhlas s expozicí

Federace židovských obcí v Maďarsku vydala prohlášení, v němž odsuzuje maďarskou expozici, jež má být v květnu 2000 instalována v Osvětimi. Expozice se vůbec nezmiňuje o maďarském antisemitismu před rokem 1914 a svaluje všechnu odpovědnost za to, co se stalo ve 30. a 40. letech, na Němce. Doufáme, že maďarská vláda nechce v Osvětimi zahájit výstavu, jež by omlouvala Horthyho... Výsledkem by byl skandál od Budapešti po Berlín a od Jeruzaléma po Washington, píše se mj. v prohlášení. Představitelé Federace dále vybídli vládu, aby expozici připravovali jiní odborníci než dosud.

Vyrovnání holadských pojišťoven

Ústřední židovská rada holandských Židů a Holandská asociace pojišťoven se počátkem listopadu dohodly na vyrovnání válečných pojistek, které patřily obětem šoa. Asociace poskytne Židům jako odškodnění 45 milionů guldenů (21,25 milionu USD). Polovina této částky bude použita na individuální vyrovnání a zbytek bude rozdělen podle rozhodnutí přeživších.

Hitlerův papež

V poslední době se ve Spojených státech hodně diskutuje o knize Johna Cornwella nazvané Hitlerův papež. Britský historik se v ní zaobírá papežovým mlčením za druhé světové války, jeho antisemitskými sklony i sympatiemi k nacistickému režimu. Cornwel, který je katolík, zahájil své bádání původně proto, aby, jak řekl, vzdal čest papeži, který je neprávem haněn. Po pečlivém zkoumání dostupných pramenů však došel ke zcela opačnému stanovisku.

Proti Cornwellově knize protestují oficiální představitelé církve. Jezuita Pierre Blet, autor knihy Pius XII. a druhá světová válka, v níž papeže hájí, prohlásil, že papež byl přítel Němců, ale nikoli příznivec nacismu a nebyl antisemita. Podle něj se Cornwellova kniha neopírá o výsledky nejnovějších výzkumů a neodráží skutečnost.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.