Znovu o švýcarském fondu

Upozorňujeme všechny, kdo byli perzekvováni v době nacismu a kdo se domnívají, že mohou žádat o odškodnění z fondu švýcarských bank (viz inzerce a články v Rch 8 a 9/99), že termín 22. října 1999 pro zaslání registračního dotazníku nebyl konečný. Definitivní byl jen pro ty, kteří se hromadné žaloby proti švýcarskám bankám nechtějí účastnit - ti měli do tohoto data napsat své negativní stanovisko. Ostatní mohou dále zasílat své žádosti. Pomoc s vyplňováním dotazníku i nadále poskytuje PŽO, objednávejte se na telefonním čísle 231 90 02 linka 11.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.