Pietní akt ve Vlachově Březí

Město Vlachovo Březí (okres Prachatice) bylo v neděli 5. září po poledni dějištěm ekumenické slavnosti, během níž byl znovu zasvěcen zdejší upravený židovský hřbitov. Hřbitov, který byl založen patrně na začátku 18. století a na němž se pohřbívalo do druhé světové války, byl opraven v letech 1987-99 nákladem Obecního úřadu (dříve MNV) ve Vlachově Březí, Okresního úřadu (dříve ONV) v Prachaticích a Židovské obce v Praze a zásluhou řady občanů z Vlachova Březí a odjinud.

Slavnost byla zahájena přijetím významných hostů starostou obce ing. Petrem Kubaštou na městské radnici a pak pokračovala tryznou za oběti nacismu na židovském hřbitově. Duchovní brněnské synagogy pan vrchní kantor Arnošt Neufeld zde symbolicky zažehl sedm svící menory na památku obětí nacismu (včetně posledních členů židovské komunity vlachovobřezské), přednesl liturgické zpěvy Šivisi, El male rachamim a Šema Jisrael a poděkoval za obnovu hřbitova. Za křesťanské církve pronesl homilii pan farář Vl. Valíček, duchovní Církve československé husitské v Husinci a Prachaticích, který se v ní zamýšlel nad náboženským a mravním přínosem židovstva světu a nad dějinnými osudy židovských obyvatel Vlachova Březí a okolí. Dr. Jan Podlešák, učitel Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, iniciátor a účastník opravy hřbitova, ve svém projevu na tryzně přiblížil historii bývalé Židovské obce ve Vlachově Březí, připomněl tragédii nacistické genocidy Židů, charakterizoval průběh opravných prací a poděkoval všem, kdož se zasloužili o obnovu hřbitova. Slavnosti se zúčastnilo asi 50 lidí.

Židovský hřbitov ve Vlachově Březí je opraven a uveden do důstojného stavu a je zapotřebí ho uchovat v dobrém stavu i do budoucna. Upřímný dík náleží všem, kteří jakkoli napomohli k jeho obnově. Zvláštní poděkování zaslouží pan vrchní kantor Arnošt Neufeld, který obětavě přijíždí do jižních Čech až z dalekého Brna

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.