Celoevropská organizace Hidden Child

V průběhu pražské konference Hidden Child byla dne 4. září založena Celoevropská organizace židovských dětí přeživších holocaust.

Jedná se o neziskovou a nevládní organizaci s kolektivním členstvím organizací Hidden Child a obdobných židovských organizací i s individuálním členstvím těchto dětí. Organizace sídlí v Praze.

Účelem organizace je: zastupovat společné zájmy všech přeživších dětí v Evropě ve styku s jinými organizacemi a institucemi; navazovat a koordinovat kontakty na evropské úrovni; umožnit a organizovat setkání členů; poskytovat informace o dětech přeživších holocaust a předkládat je veřejnosti a odstraňovat nepochopení, neznalost a zbytky antisemitismu v členských státech.

Na konferenci byly jednotlivé evropské vlády a parlamenty vyzvány, aby přijaly zákony k odškodnění těch, kteří byli oběťmi perzekuce ve vlastních zemích a jimž se odškodnění ještě nedostalo; aby byla odstraněna diskriminace při odškodňování dětí přeživších holocaust bez ohledu na místo nebo délku jejich perzekuce; aby byly děti zrovnoprávněny ve všech odškodňovacích procesech současných i budoucích. Claims Conference a obdobné organizace byly vyzvány, aby urychlily odstranění diskriminačních prvků při realizaci jednotlivých odškodnění.

Kontaktní adresa v ČR: paní S. Fried-Preissová, Choratická 2736/10, 141 00, Praha 4.

Celoevropská organizatcce Hidden child

V průběhu pražské konference Hidden Child byla dne 4. září založena Celoevropská organizace židovských dětí přeživších holocaust.

Jedná se o neziskovou a nevládní organizaci s kolektivním členstvím organizací Hidden Child a obdobných židovských organizací i s individuálním členstvím těchto dětí. Organizace sídlí v Praze.

Účelem organizace je: zastupovat společné zájmy všech přeživších dětí v Evropě ve styku s jinými organizacemi a institucemi; navazovat a koordinovat kontakty na evropské úrovni; umožnit a organizovat setkání členů; poskytovat informace o dětech přeživších holocaust a předkládat je veřejnosti a odstraňovat nepochopení, neznalost a zbytky antisemitismu v členských státech.

Na konferenci byly jednotlivé evropské vlády a parlamenty vyzvány, aby přijaly zákony k odškodnění těch, kteří byli oběťmi perzekuce ve vlastních zemích a jimž se odškodnění ještě nedostalo; aby byla odstraněna diskriminace při odškodňování dětí přeživších holocaust bez ohledu na místo nebo délku jejich perzekuce; aby byly děti zrovnoprávněny ve všech odškodňovacích procesech současných i budoucích. Claims Conference a obdobné organizace byly vyzvány, aby urychlily odstranění diskriminačních prvků při realizaci jednotlivých odškodnění.

Kontaktní adresa v ČR: paní S. Fried-Preissová, Choratická 2736/10, 141 00, Praha 4.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.