Schovívavost se může vymstít

Československá sekce Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM/ISHR) je pobouřena jednáním vandalů v Trutnově, kteří zničili pamětní desky židovských obětí nacismu na místním hřbitově. Za neméně pobuřující pokládáme přístup policejních orgánů, které zpočátku kvalifikovaly záležitost pouze jako výtržnictví a nevzaly na vědomí neskrývanou rasistickou motivaci činu, okázale projevenou nápisy, jež po sobě pachatelé zanechali. Shovívavost vyšet řovatelů i dalších orgánů činných v trestním řízení vůči nacistickým aktivistům, jíž jsme nejednou svědky, se celé naší společnosti v budoucnu může zle vymstít.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.