Pátrání po židovských studentech

Gymnázium v Holešově oslaví na podzim sto let od svého založení

S blížícími se oslavami stého výročí založení gymnázia v Holešově se obracíme zpět do své historie, začínáme ji znovu objevovat. Jedním z konkrétních činů má být almanach, který by obsahoval co nejvíce údajů o bývalých žácích. O osudech mnohých je však potřeba pátrat.

Již několik desítek let chodíme okolo pamětních desek obětí 2. světové války v mezipatře gymnázia a většinou už ani nevnímáme, co je na nich napsáno. Deska uvádí 44 jména, česká i německá, k tomu jen data narození - nikoliv datum, případně místo úmrtí. Proslýchalo se, že seznam není úplný, že jsou v něm chyby. Patří německá jména Židům, kteří v Holešově tvořili početnou komunitu a jistě mnozí z nich na jedinou střední školu ve městě chodili? A tak začíná pátrání skoro detektivní...

Z hlavních katalogů gymnázia (jsou v Okresním archivu Kroměříž) jsem nejdříve zjistil všechny studenty, u nichž je uvedeno náboženství mojžíšské, izraelské, mosaické, dokonce i hebrejské. Bylo jich 98 od založení školy v r. 1899 po školní rok 1940/1941. (Toho roku podle výnosu říšského ministerstva pro kulturu bylo od 7. srpna 1940 zakázáno židovským dětem navštěvovat i české školy, včetně středních, když již o rok dříve byly vyloučeny ze škol s německým vyučovacím jazykem.) Bohužel v některých případech předchozí páni kolegové - třídní učitelé - nebyli příliš důslední v zapisování jmen studentů: někdy jméno napsali česky, jindy německy, liší se také data, ojediněle i místa narození.

Další směr pátrání vedl do Židovského muzea Praha. Tam mi vyhledali oběti německých represálií, transportů do Terezína a dalších koncentračních táborů, místa posledních stop po bývalých studentech. U deseti osob je známo přesné datum a místo úmrtí v letech 1939- 45; z toho jedna osoba zemřela za měsíc po návratu z koncentračních táborů, dva bývalí studenti byli popraveni za heydrichiády, dva zemřeli ve svých bydlištích (nemám informace jak, nevylučuji totiž sebevraždu, protože žili ve smíšeném manželství a nemuseli unést tlak okolností). U 39 bývalých studentů je uveden den příjezdu do některého z vyhlazovacích táborů, nejčastěji do Osvětimi, a tento den a místo je považováno za den a místo úmrtí. Dalších pět studentů přežilo transporty a uvěznění. Z uvedených 98 studentů se tedy obětí nacistické perzekuce staly 54 osoby a jen pět přežilo. Počet obětí se zajisté zvýší o ty, kteří nežili na území Protektorátu Čechy a Morava, ale například na území Německé říše. Životní štěstí měli ti Židé, kteří ještě před začátkem represálií se svými rodiči odjeli do zahraničí. I o tom se zmiňují hlavní katalogy. A po válce požádali ředitelství gymnázia o duplikát vysvědčení.

To byly oběti 2. světové války. Z jiných dokumentů je mi známo, že jeden student padl na bojišti v 1. světové válce, dva zemřeli během studií, o jednom je známo, že zemřel již před r. 1924. Tím se počet studentů, o nichž nemám žádné zprávy, snižuje na 35. Další čtyři včas se svými rodiči odjeli do ciziny. Dnes by byli více než sedmdesátiletí...

Mnozí z bývalých studentů jsou asi po smrti, ale co když ještě někdo z nich žije? Žijí také jejich potomci, žijí i vzpomínky na ně, určitě se někde najdou fotografie a jiné hmotné důkazy o jejich bytí.

Editoři almanachu by rádi ke jménům na seznamu přidali i něco navíc - životní příběh, osud člověka vyšlého z anonymity, tvář z fotografie, co postavil, jaký podnik vedl, kde jsou jeho stopy... Ozve se někdo ze studentů či z pozůstalých, případně bývalí přátelé? Každá stopa je vítána.

Editoři se obracejí na čtenáře Roš chodeš s prosbou, zda by nebyli nápomocni při pátrání po informacích o těchto židovských studentech:

Bratři Rudolf (nar. 19.1.1925, Holešov) a Walter (nar. 15.4.1921, Holešov) Stambergerové, synové Daniela Stambergera, továrníka a společníka firmy D. Auerbach v Holešově. Oba ukončili studium k 6.2.1939 a odešli do zahraničí. Walter pak 2.7.1945 požádal o duplikát vysvědčení. Je uváděn místní organizací Českého svazu bojovníků za svobodujako zahraniční voják.

Charlotta Süssová(nar. 6.9.1926, Mikulov), dcera Pavla Süsse, obchodníka v Holešově, na holešovské gymnázium z Mikulova přestoupila 29.9.1938a již 3.1.1939 ze školy odešla, neboť se odstěhovala do Jižní Ameriky.

Válku v bezpečí daleké ciziny mohla přežít i Ina Weinbergerová(nar. 12.3.1924, Olomouc), dcera Armina Weinbergera, obchodníka v Holešově. Školní dokumentace uvádí, že studium ukončila 13.4.1939, s poznámkou - odchod do ciziny.

Ze školy odešel i Robert Szuran (nar. 18.9.1926, Holešov), syn Josefa Szurana, obchodníka v Holešově, a to 28.6.1940. Další informace o jeho osudu nejsou známy.

Jan Süs (nar. 14.2.1924, Holešov), syn Leo Süsse, cestujícího firmy Frieder, konfekce Praha, bytem v Holešově. Ten ukončil studium 14.6.1939, prošel transportem Cn z Uherského Brodu do Terezína 23.1.1943, transportem El z Terezína do Osvětimi 29.9. 1944 a Dachau, kde byl osvobozen. Dne 16.7.1945 mu byl vydán duplikát vysvědčení na holešovském gymnáziu, kde v letech 1935-39 studoval.

Jindřich Michalowski (nar. 24.6.1899, Holešov), syn Jakuba Michalowského, kantora v Holešově, byl zařazen do transportu AE 8 z Prahy do Terezína až 15.3. 1945, zřejmě ze smíšeného manželství, a přežil, v kartotéce evidence obyvatel MÚ Holešov je poznámka, že se 24.8.1948 přestěhoval do Lanškrouna.

Max Langfelder (nar. 11.8.1895, Vsetín), syn Šalamouna Langfeldera, obchodníka ve Vsetíně a v Bystřici p. Hostýnem, se dostal transportem G z Brna do Terezína 2.12. 1941 a byl v Terezíně na jaře 1945 osvobozen.

Augustin (Gustav) Nussbaum (nar. 21.1.1906, Holešov), syn Bedřicha Nussbauma, holiče v Holešově, byl zařazen do transportu Z z Kladna do Terezína 26.2. 1942, do transportu Er z Terezína do Osvětimi 16.10.1944, nakonec byl osvobozen ve Friedlandu.

Otto Wlczek (nar. 12.9.1898, Kelč), syn Eduarda Wlczeka, obchodníka s kůží v Kelči. Byl zařazen do transportu AE 2 z Prahy do Terezína 4.2.1945, zřejmě ze smíšeného manželství.

Bývalí studenti gymnázia v Holešově, ozvěte se na adresu školy: Gymnázium Ladislava Jaroše, 769 01 Holešov, k rukám Karla Zahradníka! Napište o sobě, napište o svých rodičích a přátelích. A všechny ty, kdo mají vztah k holešovskému gymnáziu, co nejsrdečněji zveme na oslavy jeho založení, které se konají ve dnech 17. a 18. září 1999.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.