Správy z Kozej ulice

Tak ako aj v minulosti chceme podať informácie o očakávanej realizácii švajčiarskej humanitnej pomoci. Žiaľ, aj teraz sme nútení konštatovať, že dochádza k ťažko pochopiteľným obštrukciam. Radi by sme zdôraznili, že žiaden z pracovníkov ÚZ ŽNO nenesie zodpovednosť za zdržiavanie vyplatenia druhej časti švajčiarskej humanitnej pomoci. Rozhodovanie je stále v rukách pracovníkov WJRO, ich adresy a telefónne čísla sme už raz v tejto rubrike zverejnili. Podľa najnovších správ schválil Výkonný výbor švajčiarskeho humanitného fondu pre žijúce obete holokaustu druhú splátku (600 USD) už v marci. Jej vyplatenie však opätovne naráža na rôzne administratívne obštrukcie. Je jasné, že pôvodný zámer výkonného výboru, vyplatiť druhú splátku do sviatkov Pesach sa nepodarilo realizovať. Najnovšie žiada centrála WJRO v Jeruzaleme opätovné spracovanie všetkých už schválených žiadostí. To pochopiteľne odďaluje vyplatenie druhej splátky .

Výkonný výbor švajčiarskeho fondu humanitnej pomoci schváli aj podporu pre nositeľov vyznamenania Spravodlivý medzi národmi, ktorí žijú v Európe.

Agenda Claims Conference: Ani v prípade agendy CC nedošlo k zmenám. Z celkového počtu cca 1200 žiadostí bolo od počiatku činnosti kancelárie CC v Bratislave pozitívne vybavených len 185 žiadostí oprávnených osôb.

Druhého marca prijala F. Alexandra ministerka financií B. Schmögnerová. Témou krátkeho rozhovoru boli otázky zákona o odškodnení obetí holokaustu a otázka delenia tripartitného zlata. Štvrtého marca mal F. Alexander rozhovor s vyslancom prezidenta USA pre otázky reštitúcií pánom Clarkom, 16. marca sa stretol s vyslancom USA na Slovensku R. Johnsonom pri príležitosti jeho rozlúčky s diplomatickou misiou v Bratislave.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.