Průzkum

Na základě zadáníNadace Terezínská iniciativa zpracoval olomoucký institut Analýza (pod vedením F. Koudelky) sociologický průzkum znalostí středoškoláků o Terezíně a holocaustu. Průzkum uskutečněný mezi více než 900 respondenty - studenty různých typů středních škol - analyzuje nejen jejich názory na holocaust a Terezín, ale též jejich postoje vůči rasismu a antisemitismu, které představují bezpochyby nejzajímavější část průzkumu.

Výsledky průzkumu dokládají, že pro současné středoškoláky je téma rasismu velmi aktuální: téměř 90 % uvedlo, že se jednou či víckrát s projevy rasismu setkalo. Prokázalo se též, že podíl vyhraněných rasistů mezi nimi je poměrně malý: zhruba 6 % sympatizuje s hnutím skinheads a za rasistu se považují 2,8 % respondentů. Podstatně větší je ovšem skupina občasných sympatizantů: téměř pětina středoškoláků projevuje občasné sympatie k hnutí skinheads a za rasistu se zčásti pokládá více než 30 % z nich. S projevy antisemitismu se podle průzkumu již setkala necelá pětina respondentů, přičemž s těmito projevy souhlasí bez výhrad pouhé 1 %, občas více než 5 %. Pětina studentů se též setkala s protižidovskými výroky a nadávkami ze strany vlastních rodičů, případně blízkých známých. Tato čísla dokládají především sílu latentních rasistických postojů, které dřímají ve velké části české společnosti.

Sociologický průzkum znalostí středoškoláků o Terezíně a holocaustu. Průzkum je doplněn podrobnými tabulkami a vybranými odpověďmi na otevřené otázky. Vydala Nadace Terezínská iniciativa v nakladatelství Sefer, Praha1998, 64 s. Publikaci je možné získat v Institutu Terezínské iniciativy, Dlouhá třída 37, 110 00 Praha 1, tel. 231 15 74.

Klíčová slova

Sefer, Praha, F. Koudelka, Analýza, skinheads

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.