Správy z Kozej ulice

Posledné správy z Kozej ulice informovali o legislatívnych snahách členov ÚZ ŽNO vedúcich k prijatiu dlho odkladaného Zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov. Písal som o nie najlepšej filozofii zákona, ktorý sa vyhýbal snahe o odškodnenie občanov, ktorí trpeli v dôsledku rasového zákonodárstva priamo na území Slovenska. UZ ŽNO žiadal Ministerstvo spravodlivosti, aby dikcia predkladaného návrhu zákona nehovorila len o krivdách páchaných nacistami, ale aj o zákonodárstve vojnovej Slovenskej republiky. Referoval som aj o liste ministra spravodlivosti J. Čarnogurského predsedovi ÚZ ŽNO Dr.Alexandrovi, v ktorom minister informuje o rozhodnutí neprijať našu požiadavku, aby do zákona boli zahrnuté aj osoby, ktoré sa za obzvlášť neľudských podmienok museli ukrývať na území Slovenska počas existencie vojnového Slovenského štátu. Rozhodnutie odôvodnil minister obmedzenými možnosťami štátneho rozpočtu a obavami, že po prijatí navrhovanej klauzuly by značne stúpol počet oprávnených osôb.

Najnovší vývoj vo veci predmetného zákona je ešte horší ako očakávania pesimistov. Podľa informácií, ktoré máme, stiahla legislatívna rada vlády Slovenskej republiky 1. júna návrh predmetného návrhu zákona z rokovania. Čitateľom Roš Chodešu iste netreba vysvetľovať vekový priemer židovských občanov Slovenska, ktorých by sa predmetný zákon mohol týkať. Opakovane sme aj na túto skutočnosť upozorňovali, žiaľ nemali sme úspech. Zdá sa, že aj novej vládnej garnitúre na Slovensku chýba politická vôľa rieši najťažťšie dedičstvo slovenskej histórie - krivdy spáchané na židovských občanoch v období slovenského fašizmu. Celá záležitosť je mimoriadne krikľavá vzhľadom na dávno realizované rozhodnutie jednej z ponovembrových vlád SR, podľa ktorého boli pomerne slušnou sumou odškodnení občania odvlečení po príchode Červenej armády na Slovensko do SSSR.

Nevzdáme sa ďalších krokov, ale celková politická a ekonomická situácia na Slovensku nám nedáva veľa nádeje na úspech.

Aj ďalšia správa hovorí o situácii na Slovensku a je svojím spôsobom symptomatická. Nie po prvý raz sa ÚZ ŽNO dozvedá o poburujúcej skutočnosti, že v reštitučnom procese pri navracaní nehnuteľností pôvodným majiteľom dochádza k tomu, že o nehnuteľnosti sa hlásia aj bývalí arizátori. V niektorých prípadoch sú úspešní, a tak sa na vlastníckych listoch niekdajších (predvojnových) židovských objektov ocitajú mená ľudí, prípadne ich potomkov, ktorí v období rokov 1939-45 dané nehnuteľnosti arizovali a krotým dnes súdy vracajú ich majetky.

Tretia z tejto série nie najlepších správ sa týka obradnej miestnosti židovského cintorína v Leviciach. Presnejšie povedané, bývalej obradnej miestnosti, pretože táto podľahla ničivému požiaru. Podľa polície sa jednalo o podpaľačstvo. Prípad je v štádiu vyšetrovania.

ÚZ ŽNO organizuje pre nášich členov zájazd do Izraela. Uskutoční sa 14. až 21.10. a jeho cena je 520 USD na osobu. Uzávierka prihlášok, ktoré treba odoslať na ÚZ ŽNO, je 25.6. Formuláre boli rozoslané na jednotlivé ŽNO.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.