Pražská konference

12. konference Světového setkání židovských dětí přeživších holocaust, jež se koná ve dnech 2.-5. září 1999, se podle současného počtu přihlášek zúčastní kolem pěti set lidí. Hlásí se z mnoha zemí světa, z Evropy i ze zámoří. Peníze získané od dárců umožní upravit konferenční poplatky tak, aby mohli ve větším počtu přijet také naši přátelé z postkomunistických zemí (Polska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy a Slovenska) i České republiky.

Konference má jak pracovní, tak společenský charakter. Pracovní část bude probíhat především v diskusních skupinách a seminářích, zajímavá jistě bude panelová diskuse na téma Izrael, nebo diaspora? Rozporuplná výzva pro každého Žida žijícího v našem světě. Zúčastní se jí rabíni, politici, filosofové z Izraele, Anglie, USA, ČR (rabi Glück z Londýna, Nathan Durst z Izraele,Hans van den Broek z Holandska, Igor Kogan z Ukrajiny, za americkou stranu paní Stefanie Seltzer, Anna Shore, Marika Barnett a Rachele Goldstein atd.). Na konferenci bude samozřejmě příležitost obnovovat stará a navazovat nová přátelství, hovořit spolu a poznávat se. Ve skupinách při debatách nad tématy společného zájmu, večer při kulturních pořadech a posezení při hudbě.

Připravujeme doprovodné programy přímo v prostorách konání konference. Proběhne promítání filmů domácí i zahraniční produkce tematicky blízkých konferenci, výstava děl několika malířů a sochařů, doplněná panely s fotografiemi, nebude chybět výběr z kreseb terezínských dětí. Jejich protějškem budou obrázky, které připravují žáci židovské školky a školy. I dárky pro účastníky konference vyrobily děti. Studenti židovského gymnázia malují na oblázky, studenti gymnázia na Proseku vyrábějí keramické motýlky.

Skupina mladých pomocníků, studentů středních a vysokých škol se chystá pracovat všude, kde bude zapotřebí pořadatelů, průvodců, informátorů apod. Tito milí, vstřícní a chápající mladí lidé jistě napomohou vytvoření příjemného prostředí světového setkání.

Zájem o účast na konferenci a spolupráci při přednáškách, seminářích a workshopech projevilo několik známých osobností - filmaři, literáti, vědečtí pracovníci. O vystoupení požádal představitel památníku Jad vašem, poselství účastníkům setkání zaslal spisovatel Elie Wiesel. Mezi zvlášť milými hosty budou vychovatelé z dětských domovů terezínského ghetta, nositelé ocenění Spravedlivý mezi národy a několik zachránců židovských dětí. Jedním z významných momentů setkání bude účast na terezínské tryzně v neděli 5. září.

Těšíme se a doufáme v úspěšný průběh konference, která se poprvé v historii koná v postkomunistické zemi.

Kontakt na organizátory: Hidden Child Praha, Slavíkova 6, 130 00 Praha 3. Tel: 02/6272135; 02/6275721.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.