Chvála apartheidu

Prohlášení vrchního pražského a zemského rabína Karola Sidona ke sporu kolem zdi, jejíž pomocí chtěli představitelé obce v Neštěmicích (Ústí nad Labem) oddělit bílé a snědé obyvatele Matiční ulice: Vznik židovských ghett v evropském středověku, černošských ghett v severoamerickém a jihoafrickém novověku, jakož i romských ghett na východním Slovensku za komunistického režimu měl vždy podobné příčiny. Mezi nimi nikdy nechyběl prvek výhodnosti pro segregovanou skupinu. Ghetto jí do jisté míry a do určitého stupně poskytovalo ochranu. Před čím? Před dennodenními šikanami ze strany těch, kteří se pokládali za lepší lidi. A proč? Protože momentálně nepokládali za vhodné nebo možné cizí živel prostě vyvraždit nebo vyhnat ze svého středu. Jinými slovy ghetta je možno budovat dnes i zítra a radovat se z jejich praktických výhod. Jak pro bílé, tak pro černé (záměna je ovšem možná, i když kupodivu není běžná). Ale vláda, která to ve svém státě připustí, by měla být důsledná a odvolat svůj podpis pod Listinou základních lidských práv a svobod a přihlásit se k apartheidu jako své tradiční filosofii.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.