Mosty k budoucnosti

Ve dnech 2.-5. září 1999 se v Praze koná světové setkání židovských dětí přeživších holocaust. Jak jsme již na stránkách Rch informovali, na konferenci jsou zváni všichni, kdo v dětském věku přežili (v ghettech, koncentračních táborech, v úkrytu, v emigraci atd.) holocaust, vítáni jsou i příslušníci druhé generace.

Přihlášky posílejte na adresu: Hidden Child Praha, Slavíkova 6, 130 00 Praha 3, telefon: 02/6272135, 36; 02/6275721.

Program setkání

Čtvrtek 2. září: 12.00-23.00 registrace účastníků, ubytování; 18.00 zahájení, společná večeře; 20.00-23.00 slavnostní večer, ev. návštěva kulturních podniků v Praze.

Pátek 3. září: 9.00-10.30 semináře, workshopy; 11.00-12.30 přednáška: Historie Židů v ČR; 12.30-14.00 společný oběd. 14.30-17.00 prezentace literatury současných židovských autorů; výstava uměleckých děl vztahujících se k holocaustu; promítání filmů; 14.00-15.30 workshopy. 16.00-17.30 workshopy; 18.00 bohoslužba. 19.30-21.30 šabatová večeře; 21.30-23.00 společenský večer.

Sobota 4. září: 9.00 účast na bohoslužbě; 10.30-12.30 procházka Prahou; 13.00-14.30 oběd; 14.30-16.00 semináře, workshopy; 16.30-18.00 workshopy; 18.00-19.30 společná večeře; 19.30-19.40 havdala; 20.00 společenský večer - Jeruzalémská synagoga.

Neděle 5. září: 9.00-12.30 závěrečné plénum. # Tematické okruhy workshopů: Minulost, můj průvodce životem. Vzpomínání podle věku narození mezi lety 1927-34, 1934-37, 1938-41, 1942-... Co pro mne znamenalo vyloučení ze školy. Vliv ukrývání v křes?anském prostředí. Návrat k judaismu - hledání identity. Můj vztah k ŽO jako instituci, moje očekávání. Můj vztah k Izraeli. Z totality do totality - prodloužení ukrývání o dalších 40 let v zemích střední a východní Evropy. Manželství s nežidovským partnerem. Důvody, které mne vedly k emigraci. Přeživší dítě jako rodič. Nejsem Žid podle halachy - problémy konverze. Táborové zkušenosti (pro přeživší z táborů). Pokus o překonání osudu, pokus o proměnu špatné situace v dobrou. Mluvit, či nemluvit o svých traumatech. Co mi dluží svět, co já dlužím svým rodičům a dětem. Co pro nás znamenají setkávání přeživších dětí. Můj zachránce. Jak vnímám současnou "přízeň" světa vůči Židům a Izraeli. Je třeb a se i dnes, při existenci Erec Jisrael, obávat antisemitismu? Naše ztracené dětství (co jsme ztratili, že jsme neměli dětství).

Tematické okruhy seminářů:

Vyvraždění východních Židů - dopad na současnost. Rasismus, antisemitismus ve střední a východní Evropě. Praha židovská-literární, minulá i současná nebo judaistická literatura. Židovští autoři v literaturách evropských zemí. Židovství jako úděl? Budoucnost židovské komunity v diaspoře při existenci Erec Jisrael. Historie Židů v Čechách a na Slovensku. Židovská kultura v Čechách v koexistenci s českou a německou včetně kultury v koncentračních táborech. "Řešení" židovské otázky za 2. světové války v bývalé ČSR. Odškodnění Židů žijících ve střední a východní Evropě a jejich pozůstalých.

2. generace (semináře, workshopy) Holocaust a 2. generace. Jsem člověk, který se neměl narodit. Kdo jsem a co mám ze svých rodičů. Neskrývali jsme se fyzicky, skrývali jsme svou duši. Mezi mlýnskými kameny (žít v diaspoře, nebo v Izraeli?).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.