Majetek nepřátelských cizinců v Británii

Za druhé světové války konfiskovala britská vláda majetek nepřátelských cizinců, tj. osob, jež žily v zemích, které s Velkou Británií válčily, nebo na území okupovaném nepřáteli Británie. Jenže ne všichni nepřátelští cizinci byli nacisté. Naopak, často to byli lidé nacisty pronásledovaní a svůj majetek si uložili v Británii proto, aby jim ho Němci nesebrali.

Ačkoli britská vláda iniciovala po válce program, podle něhož měli být odškodněni lidé pronásledovaní nacisty, v mnoha případech se s žadateli nejednalo náležitě. Současná vláda proto ustanovila nový kompenzační program. Jeho podstata je následující:

1) Každý, kdo byl perzekvován nacisty a jeho majetek konfiskovala vláda Velké Británie na základě zákona o jednání s nepřátelskými osobami a dosud nebyl odškodněn, bude mít nárok žádat o náhradu za svůj majetek. 2) Vláda Spojeného království zaplatí náhradu za konfiskované jmění majitelům nebo jejich dědicům na základě válečné hodnoty jejich majetku převedené na dnešní hodnotu.

Projekt bude vyřizovat na vládě nezávislý Enemy Property Claims Assessment Panel (EPCAP).

Vláda nechala vytvořit internetovou stránku se jmény více než 30 000 lidí, bývalých občanů Bulharska, Litvy, Polska, Rumunska a Jugoslávie, jejichž majetek byl konfiskován. Další seznam zahrnuje jména osob z ostatních zemí, o kterých nejsou známy bližší údaje. Počet lidí z bývalého Československa je zhruba 1900, ale ne všichni byli oběťmi nacistické perzekuce. Adresa stránky je: www.enemyproperty.gov.uk

Domníváte-li se, že jste oprávněni žádat o svůj majetek, napište do sekretariátu EPCAP (Enemy Property Claims Assessment Panel, Bay 116-118, 10 Victoria Street, London, SW1H ONN, England). Získáte další informace a žadatelský formulář. Nemusíte psát nutně anglicky, můžete se vyjadřovat i v jazyce, který je pro vás nejschůdnější. Nemáte-li přístup na internet, na sekretariátě vám sdělí, zda je vaše jméno (nebo jméno vašich příbuzných) na seznamu konfiskovaného majetku. Pracujete-li s internetem, vyhledejte příslušnou stránku, z níž si můžete vytisknout i formulář žádosti.

O odškodnění je dobré požádat co nejdříve, nejpozději do 30.9.1999 (datum, kdy panel už musí mít žádost k dispozici).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.