Zprávy ze světa

Nová fakta o navracení židovského majetku

Nejvyšší soud v Německu přijal zásadní rozhodnutí, podle kterého židovští přeživší holocaust již nemohou žádat o navracení svého majetku. Žádat o restituci majetku mohou jen dědici vlastníků, kteří během války zahynuli.

Představitelé Velké Británie a Holandska oznámili, že založí Kompenzační fond pro oběti holocaustu, a Francie odmítla požadavek dát do aukce všechny umělecké předměty, které její vláda získala za druhé světové války. Výtěžek aukce měli dostat přeživší holocaust.

Švédsko a holocaust

Díky iniciativě švédského premiéra Gorana Parssona bylo ve Stockholmu založeno informační středisko o holocaustu. Jmenuje se Projekt žijící historie a v roce 1998 zorganizovalo řadu akcí. Mezi nejvýznamnější patří založení internetové stránky a vydání ilustrované brožury o historii holocaustu Povězte svým dětem, určené především mladým lidem a jejich rodičům. Kniha vyšla v ohromném nákladu - 820 000 výtisků ve švédštině, angličtině a v pěti hlavních jazycích, jimiž hovoří zahraniční dělníci, kteří v zemi pracují, mimo jiné i v arabštině a turečtině.

Průzkum v Libanonu

Koncem roku 1998 byl v Libanonu učiněn průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit, koho si Libanonci nejvíce váží.

Ze současníků je nejpopulárnější prezident Lahoud (jmenovalo jej 36 %), z historických postav získal prvenství Gamal Abdul Nasser (24 %) a hned za ním se umístil Adolf Hitler (14 %).

Cena pro Dova Kulku

Počátkem prosince udílel jeruzalémský Jad vašem Cenu Jaakova Buchmana za rok 1998. Získali ji syn historika a spisovatele Ericha Kulky profesor Dov Kulka za svou knihu Němečtí Židé v době národního socialismu - dokumenty o historii Reichsvertretung der deutschen Juden 1933-1939 a spisovatel Aharon Appelfeld za knihu Ledový důl.

Britský Schindler

Ve třicátých letech pracoval na velvyslanectví Velké Británie v BerlíněFrank Foley. Podle autora jeho biografie Michaela Smithe zachránil Foley život asi deseti tisícům Židů, kterým umožnil odjet z Německa. Některým, jako například rabínu Leo Baeckovi, poskytl také úkryt ve svém bytě. O Foleyově činnosti nikdo nevěděl, zemřel - neznámý a zapomenutý - v roce 1958. V současné době požádala britská strana památník holocaustu Jad vašem, aby mu bylo uděleno ocenění Spravedlivý mezi národy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.