Setkání Osvětimských

Třetího února se v pražském hotelu Legie sešli bývalí osvětimští vězni. Setkání se zúčastnili členové Mezinárodního osvětimského výboru (MOV)v čele s dr. Hakerem z Rakouska, zástupci z Holandska, Izraele a Německa, ředitel sekretariátu Čes.-něm. fondu budoucnosti T. Kafka, předseda Čs. obce legionářské plk. Štursa, předseda ČSBS dr. Čermín a předseda FŽO dr. Munk. Podrobnou zprávu o vykonané práci přednesl předseda ing. Bartek, následovala zpráva o hospodaření a pozdravné projevy hostů. Dr. Haker vyslovil radost nad tím, že se nás sešlo tolik (přijelo 136 bývalých vězňů z celé republiky), a potěšení z toho, že podpůrný dopis, který za MOV poslal v r. 1997 ministerstvům zahraničí ČR a SRN, významně přispěl k urychlenému zřízení Fondu budoucnosti, a tím k uspíšení humanitární pomoci našim obětem nacismu. V příspěvcích obou osvětimských předsedů zazněla výzva, aby také u nás byla ve větší míře zapojena druhá generace do práce jednotlivých výborů. T. Kafka poděkoval za spolupráci při realizaci humanitárního projektu a za trpělivost, již jsme měli s těžkostmi, které se loni vyskytly. Plk. Štursa vyzdvihl dobrou spolupráci s naším sdružením a poukázal na to, že obě sdružení mají k sobě blízko a mají stejné zájmy. Dr. Čermín kritizoval stav veřejného života, ale vysoce ocenil práci Osvětimských pro ČSBS. (ČSBS finančně přispěl na setkání a na zasedání MOV v Praze.) Radostnou zprávu přinesl dr. Munk: podle dopisu Památníku Auschwitz je možno v objektu, kde měla ČSSR expozici, která byla pro své tendenční zaměření zrušena, vytvořit expozici novou. Je však nutno se dohodnout o rozdělení plochy se SR a opatřit finanční prostředky pro její realizaci.

Ze všech příspěvků i z diskuse vzešlo usnesení, které vyjádřilo požadavek na českou vládu, parlament i Senát, aby byl v r. 2000 v ČR vyhlášen 27. leden jako památný den k uctění obětí nacismu a den, který by měl varovat před nečinným přihlížením k násilí a rasové, náboženské a národnostní nesnášenlivosti. Prohlášení požaduje, aby výzvu převzal MOV. Ten na svém pražském zasedání, které navazovalo na naše setkání, souhlasil a vyzve národní osvětimské výbory v celé Evropě k následování. V prohlášení se bývalí osvětimští vězni obracejí na západní vlády s výzvou, aby věnovaly více finančních prostředků na odškodnění obětí ve střední a východní Evropě, které byly více než 50 let opomíjeny. Byl také vysloven apel na německou vládu, aby prodloužila termín 13. květen t. r. na podání žádostí o odškodnění za otrockou práci, neboť vězni dosud neznají přesné názvy podniků, ve kterých museli pracovat. Prohlášení zároveň vyzývá nástupnické firmy podniků, aby velkorysými příspěvky podpořily tento ústřední fond. Prohlášení se setkalo s velkým porozuměním u bývalých vězňů a také některý domácí tisk o něm přinesl zprávu. Na zasedání byly přítomny všechny české televizní štáby, takže se zpravodajství ze zasedání objevilo v TV. Také německá ADR rozšířila zprávu o tomto zasedání v Německu. Akce se vydařila a je teď na funkcionářích, aby učinili další kroky.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.