Židé a Romové před druhou světovou válkou

Historie Židů na území Čech a Moravy

Natalia Bergerová: Na křižovatce kultur. Historie československých Židů, Mladá fronta, Praha 1992.

Tomáš Pěkný: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer, Praha 2001.

Židé. Dějiny a kultura. Židovské muzeum v Praze 2001.

Romány a povídky - obraz židovské společnosti

Max Brod: Život plný bojů, nakladatelsví Franze Kafky, Praha 1994.

Max Brod: Pražský kruh, Akropolis, Praha 1993.

Hermann Grab: Městské sady a jiné povídky, Primus, Praha 2000.

Max. Grünfeld: Lidé ghetta, Votobia, Olomouc 2000.

Ivan Olbracht: Golet v údolí, nakladatel Státní nakladatelství krásné literatury a umění, ed. Klub čtenářů, Praha 1959. (vyšlo v několika vydáních, nejnověji v roce 2002).

Vojtěch Rakous: Modche a Rézi, GplusG, Praha 2009.

Vojtěch Rakous: Vojkoviští a přespolní, Praha 1986.

Identita českých Židů a Romů

Kateřina Čapková: Češi, Židé, Němci? Národní identita Židů v Čechách, 1918–1938, Paseka, Praha 2005.

Hilel Kieval: Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918, Paseka, Praha 2011.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.