Výstava Anna Franková - odkaz pro současnost

Výstavě dominuje především příběh Anny Frankové a její rodiny. Život Frankových je ovšem zasazen do kontextu světových událostí třicátých a čtyřicátých let minulého století. Na panelech jsou vystaveny fotografie z rodinného alba Frankových, ale i fotografie a data dokumentující historický vývoj. Seznámíme se také s výpověďmi dalších očitých svědků předválečného a válečného období. Prostřednictvím jejich výpovědí se naše pozornost zaměří na otázky, které jsou klíčové i pro dnešní společnost - nacionalismus a lidská odvaha.

Z vernisáže v Blansku

Cíle výchovně vzdělávacího projektu

Cílem mezinárodní putovní výstavy Anna Franková - odkaz pro současnost je přimět návštěvníky k přemýšlení o významu pojmů jako jsou tolerance, lidská práva a demokracie v dnešním světě. Výstava vypravuje Annin životní příběh z pohledu rodiny Frankových a zasazuje ho do historie holocaustu tak, jak o ní mluví ostatní, kdo přežili. Výstava obsahuje několik prvků, které návštěvníky vyzývají k tomu, aby se zamysleli nad podobnostmi a rozdíly mezi těmito událostmi z minulosti na jedné straně a konflikty v našem dnešním světě na straně druhé.

Výstava tvoří samostatný celek, může však také sloužit jako výchovně vzdělávací blok. K dispozici je doprovodný CD-ROM, který interaktivním způsobem provádí uživatele domem na Prinsengracht v Amsterdamu, ve kterém se Frankovi skrývali, věnuje pozornost také jednotlivým postavám dramatu a jako pomůcku nabízí chronologii holocaustu a druhé světové války a vysvětlení zásadních pojmů.

Předchůdkyni této výstavy (tj. výstavu Svět Anny Frankové) navštívilo v letech 1985 - 1995 více než 5,8 miliónu návštěvníků v 580 městech ve 23 státech.

Zkušenosti získané z předchozí výstavy pomohly připravit výstavu novou. Z hlediska obsahu, formy a vzdělávacího charakteru se jedná o výstavu naprosto odlišnou.

Výstava má následující cíle:

  • informovat návštěvníky o historii holocaustu z pohledu rodiny Frankových

  • ukázat návštěvníkům, že rozdíly mezi lidmi existují ve všech společnostech (rozdíly kulturní, etnické, náboženské, politické a další)

  • ukázat, že takovéto představy mohou vést k diskriminaci, vyloučení ze společnosti, perzekuci a dokonce vraždění

  • vyzvat návštěvníky k tomu, aby přemýšleli o základních společenských hodnotách, jako jsou tolerance, vzájemná úcta, lidská práva a demokracie

  • přesvědčit návštěvníky, že společnost, v níž jsou rozdíly mezi lidskými bytostmi respektovány, nevznikne sama od sebe; je třeba přijímat a dodržovat zákony a každý člověk musí být podle svých možností do tohoto úsilí zapojen

Z vernisáže v Blansku

Výchovně vzdělávací pojetí projektu

Osobní příběhy

Příběh Anny Frankové je pro výstavu stěžejní, ale představeni jsou i další lidé. Jejich zážitky a příběhy vždy uvozují věcnější informace.

Historie zde dostává prostřednictvím autentických příběhů lidskou dimenzi. Jestliže historická fakta a události získávají při identifikaci s určitou osobou a jejími zážitky a pocity lidskou dimenzi, je snazší je pochopit.

Otázky

Položit dobrou otázku je často lepší než odpovídat.

Informace uspořádané ve vrstvách

I uspěchaný návštěvník, který si jen prohlíží hlavní fotografie a spěšně přeletí texty, hlavní poselství výstavy pochopí. Pozornější návštěvník si odnáší více informací.

Největší zájemci pak v podtextu trojdimenzionálních prvků najdou dokonce ještě více informací.

Probouzení zvědavosti

Výstava je uspořádána a rozvržena tak, aby v lidech probouzela zvědavost. Informace jsou poskytovány několika různými způsoby. Využívají se interaktivní metody, pro získání určité informace musí návštěvník něco udělat.

Nadace Anny Frankové a její historie

Nadace Anny Frankové byla založena v roce 1957 s dvojím cílem: v prvé řadě šlo o uchování Zadního traktu, místa, kde se Anna Franková, její rodina a čtyři další lidé židovského původu více než dva roky ukrývali. Stále více lidí chtělo vidět na vlastní oči místo, kde Anna Franková psala svůj deník.

Za druhé si Nadace klade za cíl šířit ideály, které Anna Franková vyjádřila ve svém deníku. Nadace Anny Frankové se svou činností snaží podněcovat lidi, aby se zasazovali o svobodnou a demokratickou společnost, kde je zaručena pluralita a rovnoprávnost a kde rasismus a nesnášenlivost nemají místo.

Osvětová činnost

Nadace Anny Frankové má výchovnou a vzdělávací funkci. Osvětové oddělení muzea se věnuje skupinám a obstarává kromě jiného speciální programy u příležitosti dočasných, aktuálních expozic. Nadace také vytváří učební pomůcky o druhé světové válce ve vztahu k současnosti, o mnohonárodnostní společnosti a antirasismu. Pro vybrané skupiny organizuje Nadace také kurzy a praktické semináře zaměřené k vytváření rovných možností uplatnění pro etnické menšiny. Knihovna nabízí rozsáhlou dokumentaci - kromě jiného - o Anně Frankové, jejím deníku a o politicky organizovaném násilí.

Dům Anny Frankové

Výstava Anna Franková - odkaz pro současnost je pilířem mezinárodní práce Domu Anny Frankové. Poprvé byla představena veřejnosti 3. listopadu 1996 v japonském Tokiu.

Projekt navazuje na předchozí aktivity Domu Anny Frankové v České republice:

  • výstava Svět Anny Frankové, 1994

  • putovní výstava kreseb terezínských a bosenských dětí Tahy války, 1995 - 1997

Klíčová slova

Anna Franková

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.