Centrum vizuální historie Malach oslavilo první výročí svého provozu

Centrum vizuální historie Malach už rok zpřístupňuje nejširší veřejnosti Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation. Tato sbírka 52 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů tematicky pokrývá dějiny celého 20. století v mnoha zemích světa. Právě rok od oficiálního otevření, 28. ledna 2011, se na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala konference k prvnímu výročí fungování Centra vizuální historie Malach.

Konference proběhla ve slavnostních prostorách refektáře Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí v Praze. Zazněly zde informace o smyslu projektu Malach, shrnutí prvního roku fungování CVH Malach nebo příspěvek Martina Šmoka z USC SFI o možnostech využití audiovizuálního materiálu ve vzdělávání a zkušenostech ze zahraničí.

Konference v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK

Centrum vizuální historie Malach v prvním roce svého fungování sloužilo hlavně vysokoškolským studentům, kteří s Archivem pracují v rámci příprav svých diplomových nebo disertačních prací, popsal koordinátor CVH Malach Jakub Mlynář. Během roku 2010 nás navštívilo i mnoho středoškolských a vysokoškolských pedagogů spolu se svými studenty. Další početnou skupinu návštěvníků tvoří rodinní příslušníci pamětníků, kteří do CVH Malach přicházejí zjistit podrobnosti o své rodinné historii. Několikrát se konaly víkendové dny otevřených dveří. Každé poslední úterý v měsíci také pořádáme veřejné promítání dokumentárních filmů o historii 20. století, vylíčil Mlynář.

Marek Orko Vácha, přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, přednesl na konferenci poutavý příspěvek o hrozbě novodobé eugeniky a historickém pozadí tohoto pojmu. Michal Frankl, vedoucí Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze, hovořil o židovské identitě a sběru svědectví holocaustu, který Židovské muzeum realizuje již od počátku 90. let. Pedagog pražského gymnázia a doktorand na Filozofické fakultě UK Milan Hes se ve svém příspěvku věnoval širšímu kontextu vzpomínek a vzpomínání v současnosti, ale i didaktickým aspektům historické paměti holocaustu, o nichž hovořil jak v souvislosti se svou doktorskou prací na toto téma, tak i na základě dlouholeté zkušenosti středoškolského učitele dějepisu. Návštěvníci měli rovněž možnost zhlédnout praktické ukázky činnosti žáků a žákyň v rámci projektu Zmizelí sousedé na Rakovnicku. Konferenci uzavřel výběr z dětské opery Brundibár ve vynikajícím podání pěveckého sboru Základní umělecké školy J. A. Šporka v Jaroměři. Scénické ztvárnění tohoto díla se umístilo i v loňském ročníku soutěže Daniel, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže.

Návštěvníci, kteří si chtěli Archiv vizuální historie USC SFI vyzkoušet v praxi, mohli v odpoledních hodinách navštívit přímo CVH Malach. Koordinátor Jakub Mlynář vysvětlil zájemcům práci s archivem, k němuž je Centrum vizuální historie připojeno pomocí vysokorychlostní sítě Internet 2. Archiv je unikátní nejen svým rozsahem - 105 000 hodin videozáznamů bylo pořízeno v 56 zemích světa a 32 jazycích - ale také díky nesmírně propracovanému uživatelskému rozhraní, soudí Mlynář.Uživatelé mohou on-line prohledávat a sledovat výpovědi podle vlastního zájmu s využitím rejstříku čítajícího na 55 tisíc různých klíčových slov, hledat lze i názvy měst a míst nebo jména osob. Velmi rychle tak můžete najít přímo relevantní výpovědi a jejich úseky. V CVH Malach je k dispozici více než 500 rozhovorů v češtině a srovnatelné množství rozhovorů ve slovenštině. Československých dějin se však týká podstatně více rozhovorů, jejich počet sahá až k pěti tisícům, nastínil Mlynář široké možnosti, které bádání v Archivu vizuální historie skýtá.

Brzy by navíc do archivu přístupného v CVH Malach měly přibýt také rozhovory s přeživšími dalších genocid - pracuje se na začlenění svědectví o hrůzných událostech spjatých s genocidami ve Rwandě nebo Kambodži. Archiv vizuální historie v CVH Malach bude ve velmi brzké době doplněn sbírkou zhruba 400 filmových svědectví pamětníků genocidy Arménů, která proběhla za 1. světové války na území dnešního Turecka a dalších zemí Blízkého východu, dodává Martin Šmok, regionální poradce pro vzdělávací programy Institutu USC Shoah Foundation.

  • Další informace na internetových stránkách Centra Malach

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.