Nové knihy

březen 2010

březen 2010 - Knižní novinka: A. L. Goldová, M. Giesová: Zachránit!

Po okupaci Holandska Miep Giesová dva roky ukrývala rodinu Anne Frankové v zadní části budovy firmy, pro kterou pracovala, do úkrytu nosila jeho obyvatelům potraviny a obstarávala jim všechno, co potřebovali. Její prostý, a přitom přesný popis okupační všednosti je neobvykle dramatický: každý běžný úkon je nebezpečným dobrodružstvím. Miep, narozená ve Vídni, byla v době hladu po první válce poslána k holandským farmářům a v Holandsku už zůstala. První zaměstnání získala právě ve firmě pana Franka a zde také zůstala.

  • Giesová, Miep; Goldová, Alison L. Zachránit!. Praha: Leda, 2010, s. 256.

.

březen 2010 - Knižní novinka: J. Gebhart, B. Köpplová, J. Kryšpínová: Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

Monografie shrnuje studie, které analyzují postavení a metody nacistického tiskového dohledu a jejich dopad na vydávaná periodika. Doposud zůstávala problematika tisku a médií stranou většího zájmu naší historiografie, a proto se editoři a autoři pokusili alespoň zčásti vyrovnat tento dluh. Součástí publikace je CD, které obsahuje přepis všech dostupných tiskových konferencí pořádaných od dubna 1939 do dubna 1945 Úřadem říšského protektora pro české novináře. Zápisy z konferencí doplňuje poznámkový aparát.

  • Gebhart, Jan; Köpplová, Barbara; Kryšpínová, Jitka. Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Praha: Karolinum, 2010, s. 148.

.

březen 2010 - Knižní novinka: C. Dams, M. Stolle: Gestapo

Gestapo - tajná státní policie - bylo nejobávanějším nástrojem politického teroru ve Třetí říši. Brutálně a svévolně pronásledovalo a likvidovalo odpůrce režimu a všechny, kdo za ně byli označeni: socialisty, komunisty, Židy, homosexuály či asociály. Autoři zkoumají deklarované cíle i skutečné fungování gestapa od sklonku Výmarské republiky přes zločiny nacismu v Německu i v okupované Evropě až po procesy s úředníky Gestapa po roce 1945. Výsledkem je syntéza, založená na výsledcích nejnovějšího výzkumu.

  • Dams, Carsten; Stolle, Michael. Gestapo. Moc a teror ve Třetí říši. Praha - Litomyšl: Paseka, 2010, s. 256.

.

Klíčová slova

Miep Giesová

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.