Nové knihy

září 2010

září 2010 - Knižní novinka: B. Frommer: Národní očista

Kniha osvětluje stíhání více než jednoho sta tisíc podezřelých válečných zločinců a kolaborantů prostřednictvím českých soudů a trestních komisí po 2.světové válce. Pro českého čtenáře může být pro svůj pohled na československou cestu od nacistické okupace ke stalinské diktatuře v mnohých směrech překvapením. Na rozdíl od publikací, které vykreslují retribuci spíše jako politickou spravedlnost prosazovanou komunisty, autorova práce, oproštěná od jakýchkoliv politických vlivů anebo stále se opakujících tradičních zkreslujících výkladů, je dokladem, že až do Února 1948 existovala u soudů a příslušných komisí upřímná snaha o objektivní posouzení viny. Potrestání kolaborantů a válečných zločinců představovalo opravdový, i když problematický pokus vyrovnat se se zločiny minulosti, včetně těch, které spáchali sami Češi.

 • Frommer, Benjamin. Národní očista. Praha: Academia, 2010, s. 506.

 • Bez možnosti odvolání. Ukázka z knihy Národní očista historika Benjamina Frommera v Roš chodeš 10/2010

.
 • Bez možnosti odvolání. Ukázka z knihy Národní očista historika Benjamina Frommera v Roš chodeš 10/2010

 • září 2010 - Knižní novinka: H. Welzer: Můj děda nebyl nácek

  Prof. Welzer, sociální psycholog, který se věnuje výzkumu paměti, se ve své knize věnuje problematice kolektivní paměti a kolektivního vzpomínání v německých rodinách. S kolegou S. Mollerem absolvovali mnoho rozhovorů s rodinami a jednotlivými příslušníky tří generací, aby zjistili, že v rodinné paměti se převážně nacházejí příběhy o utrpení vlastních rodinných příslušníků za pronásledování, teroru, války, bomb a zajetí, přičemž tato témata jsou v rodinách zprostředkována jako fakta. Nacisté ve vlastních rodinách v podstatě neexistují. Ve svých výzkumech tak autoři dospívají k šokujícímu zjištění, že vzpomínky na holocaust mají v paměti německých rodin jen velmi omezené místo.

  • Welzer, Harald. Můj děda nebyl nácek. Praha: Argo, 2010, s. 208.

  • Ukázky z knihy na serveru iLiteratura.cz (ukázka 1, ukázka 2).

  .
 • Ukázky z knihy na serveru iLiteratura.cz (ukázka 1, ukázka 2).

 • září 2010 - Knižní novinka: J. Med: Literární život ve stínu Mnichova

  Kniha se zabývá českou literaturou v pohnutých měsících druhé republiky, tj. v době mezi zářím 1938 a březnem 1939. Autor ovšem zasazuje dobovou literární produkci a s ní spojenou publicistiku - různým způsobem reagující na národní katastrofu po Mnichovské dohodě - do širšího časového a ideologického rámce, ukazuje, jakým způsobem se v ní odráží a svým způsobem vrcholí kritické tendence v podstatě celé prvorepublikové doby.

  • Med, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova. Praha: Academia, 2010, s. 344.

  .

  Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.