Nové knihy

říjen 2009

říjen 2009 - Knižní novinka: M. Borák: První deportace evropských Židů

Kniha zachycuje pohnuté osudy Židů deportovaných z českého Ostravska a Těšínska, z polského Slezska a z rakouské Vídně do tábora v Nisku nad Sanem, jež v mnohém předznamenaly tragický úděl všech evropských Židů a vlastně znamenaly zahájení holokaustu. Vychází k 70. výročí prvního židovského transportu, který v říjnu 1939 vyjel z Moravské Ostravy. Druhé, přepracované vydání.

  • Borák, Mečislav. První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem (1939-1940). Šenov u Ostravy: Nakladatelství Tilia, Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě, 2008, s. 304.

.

říjen 2009 - Knižní novinka: J. Poprzeczny: Hitlerův kat na východě

Spolupracovník Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, Odilo Globocnik, nese odpovědnost za smrt alespoň 1,5 milionů lidí ve třech nacistických táborech tzv. Operace Reinhard v okupovaném Polsku: Treblince, Sobibóru a Bełzecu. V biografii žurnalisty Josepha Poprzecznyho, opírající se o rozsáhlý výzkum, rozhovory, primární dokumenty, jsou zveřejněny unikátní fotografie, mnohé ze sbírky Globocnikovy milenky Irmgard Rickheimové.

  • Poprzeczny, Joseph. Hitlerův kat na východě. Odilo Globocnik. Praha: Academia, 2009, s. 480.

.

říjen 2009 - Knižní novinka: R. N. Proctor: Rasová hygiena

Práce profesora historie vědy na Standfordské univerzitě přibližuje aktivní účast německých lékařů a vědců na vytváření a ideologickém zdůvodnění systému vraždění lidí neodpovídajcících standardům nově utvářeného německého národa - Židů, mentálně postižených, alkoholiků a dalších. Kniha není jen historickým příběhem, ale především reflexí toho, co může být nazváno politickou filozofií vědy – jak hnutí, která utvářejí národní politiku, mohou též utvářet strukturu a priority vědy.

  • Proctor, Robert N. Rasová hygiena. Lékařství v době nacismu. Praha: Academia, 2009, s. 432.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.