Nové knihy

leden 2008

leden 2008 - Knižní novinka: W. Laqueur: Měnící se tvář antisemitismu

Autor, renomovaný historik a bývalý ředitel Wiener Library v Londýně, přední instituce zabývající se studiem antisemitismu, nám ve své knize předkládá přehledné dějiny antisemitismu a zároveň se pokouší vysvětlit jeho nejnovější vlnu. Autor sleduje vývoj zhoubného fenoménu od převážně náboženské formy, jejíž kořeny sahají do středověku, k podobě rasové, která se vyvinula na sklonku 19. a začátkem 20. století. Na pozadí historického přehledu analyzuje nejnovější druhy antisemitismu, objasňuje jejich původ a ideologii, k čemu tento nový antisemitismus vede, čím se liší od antisemitismu minulých století a jakých forem se můžeme nadít v budoucnosti.

  • Laqueur, Walter. Měnící se tvář antisemitismu. Od starověku do dnešních dnů. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 218.

.

leden 2008 - Knižní novinka: H. Berr: Journal 1942-1944

V roce 1942 si začala Hélene Berr, jedenadvacetiletá obyvatelka Paříže, psát deník. Okolní svět, situace Židů v Evropě i postupující válka jsou z počátku studentce Sorbonské university vzdálené, prožívá svou první lásku, popisuje vycházky do přírody. Situace se však velice brzy změní... Poslední deníkový zápis nese datum 15. února 1944. Hélene byla i s rodinou deportována do Bergen-Belsenu, kde zemřela.

  • Berr, Hélene. Journal 1942-1944. Paris: Tallandier, 2008, s. 329.

.

leden 2008 - Knižní novinka: H. G. Adler: Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství

Zásadní práce o dějinách koncentračního tábora v Terezíně a holocaustu vychází nyní v kompletním vydání všech tří dílů: Dějiny, Sociologie a Psychologie. Autor se v nich podrobně věnuje historii vzniku tábora, jeho promyšlené organizaci a kruté nacistické mašinerii, která stála v pozadí jeho vzniku a fungování. Těžiště práce však spočívá v podrobném vylíčení každodenního života jeho nedobrovolných židovských obyvatel.

Nakladatelství Barrister a Principal nabízí možnost výměny pro majitele prvního samostatně vydaného dílu Dějiny (2003). Více na stránkách nakladatele.

  • Adler, Hans G. Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství (Terezín 1941-1945. The Face of a Forced Community). Praha: Barrister & Principal, 2003, s. 380.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.