Zaznamenali jsme v tisku

únor 2007

1. února 2007 - ČTK: Poslanci krajní pravice se nedostali do vedení EP

Dva kandidáti nedávno vzniklé extrémně pravicové frakce Identita, tradice a suverenita Evropského parlamentu usilovali o členství ve výborech pro kulturu a dopravu. Poslanci za socialistické a liberální strany však zvolili nestandardní postup, kterým nacionalistům vstup do obou výborů znemožnili.

5. února 2007 - Kommersant: Visiting Neo-Nazi of Germany to Back Up Like-Minded in Latvia

Ruský internetový deník informuje o plánovaném vzpomínkovém pochodu v Rize. Jeho účastníci z řad pravicových extremistů i pamětníků druhé světové války si hodlají připomenout a vzdát poctu příslušníkům lotyšské dobrovolnické legie SS. Po loňských zkušenostech rižská radnice pochod, který se tradičně koná 16. března - v den výročí porážky lotyšských SS legií Rudou armádou v roce 1944, zakázala. Na letošní akci jsou připraveny desítky policistů.

6. února 2007 - Právo: Izrael prověřuje prvního arabského zachránce Židů před holocaustem

Chálid Abd al-Vahab byl během druhé světové války úředníkem německé okupační vlády v Tunisku a ukrýval asi dvacet místních Židovek před znásilňováním a nucenou prostitucí. Nyní je jako první Arab navržen na ocenění Spravedlivý mezi národy.

9. února 2007 - Fox News: Holocaust Survivor Elie Wiesel Attacked by Holocaust Denier in Hotel

Nositel Nobelovy ceny byl 1. února napaden v hotelu v San Franciscu. Neznámý muž jej požádal o rozhovor, ve výtahu jej ale napadnul a zmizel teprve, když začal spisovatel volat o pomoc. Násilník se pod jménem Eric Hunt prezentuje na antisemitských stránkách, kde uvádí, že po spisovateli chtěl doznání, že jeho autobiografická výpověď o holocaustu Noc je vymyšlený příběh.

10. února 2007 - MF Dnes: Vzácné Tóry z Krnova našel Sudetský Němec

Během křišťálové noci, kdy v Sudetech hořely synagogy a byly ničeny židovské obchody, nechal radní Franz Irblich shořet obřadní síň židovského hřbitova, aby tak zachránil krnovskou synagogu. Místopředseda židovské obce Karl Fried zanedlouho utekl do Palestiny, kam s sebou odvezl vzácné tóry ze zachráněné synagogy. Díky jeho dceři se je nyní podařilo v Izraeli objevit.

11. února 2007 - International Herald Tribune: Synagogue at famed Polish yeshiva opens in emotional celebration of Jewish renewal

Slavná chasidská ješiva Chachamej Lublin byla od roku 1930 centrem židovské vzdělanosti Evropě. Záhy po obsazení země nacisty byla zničena, nedaleká knihovna spálena a většina studentů odvezena do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Až do roku 2004, kdy ji zpět získala lublinská židovská obec, sloužila lékařské akademii. Po třech letech rekonstrukce zde byla slavnostně otevřena synagoga, která je nyní jediným svatostánkem ve městě.

12. února 2007 - Deutsche Welle: Film on Wiesenthal's Legacy Opens at Berlinale

Na filmovém festivalu v Berlíně byl uveden dokumentární film Richarda Tranka I Have Never Forgotten You: The Life and Legacy of Simon Wiesenthal, který podle tvůrců přináší dosud neznámá fakta o životě světoznámého bojovníka za vyrovnání se s minulostí.

14. února 2007 - iHned.cz: Skoro polovina Němců vidí na nacismu i pozitiva

Vyplývá to z průzkumu Bertelsmannovy nadace. O určitém příznivém vlivu hitlerovské diktatury hovořilo 40% dotazovaných, nejčastěji starších lidí a lidí s nižším vzděláním.

18. února 2007 - Standard.at: Nazi-Kollaborateur Papon gestorben

Muž, který v letech 1942 až 1944 jako vysoký úředník pronacistického režimu ve Vichy vytvářel a realizoval protižidovská opatření a organizoval deportace francouzských Židů do koncentračních táborů, zemřel ve věku devadesáti šesti let v nemocnici nedaleko Paříže na srdeční chorobu. V roce 1998 byl odsouzen za zločiny proti lidskosti k deseti letům vězení, z něhož byl kvůli zdravotním problémům po čtyřech letech propuštěn.

18. února 2007 - CBS News: Man Arrested In Elie Wiesel Assault

Eric Hunt, dvaadvacetiletý muž, který nedávno napadl Elie Wiesela na mírové konferenci v San Francisku, byl podle místní policie zadržen v sobotu v New Jersey.

17. února 2007 - Lidové noviny: Co všechno platí europarlament

Polský europoslanec a ideolog ultrakonzervativní Ligy polských rodin Maciej Giertych vydal brožuru, ve které se mimo jiné píše: [Židé se] dobrovolně separují od společnosti, která je obklopuje a sami si tvoří ghetta. Hitler pouze přišel s konceptem nucené separace a uzavřených ghett, která Židé nemohli opustit. Vzhledem k tomu, že splnil formální náležitosti, měla být publikace vydána na náklady evropského parlamentu. Nyní však bude celá záležitost prošetřena.

17. února 2007 - Magazín Práva: Antisemitismus po česku

Lenka Bobíková přispěla do magazínu na víkend článkem, ve kterém na několika případech útoků na židovskou menšinu dokumentuje historii protižidovské nesnášenlivosti v českých zemích: O českém antisemitismu vyprávěl [Karel Poláček] chmurný vtip:'V Čechách je prý 12 miliónů Židů. Každý Čech je totiž v podstatě antisemita, ale zná nejméně dva dobré Židy. Takže, když je Čechů 6 miliónů, musí být Židů dvakrát tolik.'

17. února 2007 - Český rozhlas: Byly objeveny neznámé dopisy otce Anny Frankové

Dobrovolník pracující v archivu Institutu židovských studií v New Yorku objevil na osmdesát dokumentů, mezi nimiž je šedesát pět dopisů, které napsal Otto Frank, otec Anne Frankové, během roku 1941 svým příbuzným a známým do Ameriky. Žádá v nich o možnost vystěhovat se s celou rodinou do Spojených států nebo na Kubu.

19. února 2007 - MF Dnes: Nová vláda se vrací k Letům

Nová ministryně bez portfeje Džamila Stehlíková, která má na starosti oblast lidských práv a národnostních menšin, hodlá vyřešit dvanáct let trvající spory okolo vepřína v Letech u Písku. Stát by měl podle ministryně podnik odkoupit a to s využitím peněz z fondů Evropské unie.

19. února 2007 - Britské listy: Zündel: Pět let na tvrdo pro popírače holocaustu

Podobně jako většina českých i zahraničních periodik informovaly také Britské listy o odsouzení Ernsta Zündela za popírání holocaustu na pět let nepodmíněně. Tuto strohou informaci však autor článku Richard Seemann staví do kontrastu s jinou aktuální událostí: literární kritik a přeživší holocaustu Marcel Reich-Ranicki obdržel čestný doktorát Humboldtovy university.

20. února 2007 - Ha-arec: Report: Hundreds of Jewish graves vandalized in Ukraine

320 náhrobků a památník obětem holocaustu na židovské hřbitově v Oděse poškodili neznámí pachatelé nebo pachatel.

23. února 2007 - Hranický týden: Hraničtí židé: Na hřbitově leží oběti nesmyslné války

Po osudech šestadvaceti židovských vojáků, kteří padli v bojích první světové války a kteří jsou podle záznamu Židovského muzea v Praze pochováni na židovském hřbitově v Hranicích, pátral Václav Bednář. Podrobnější informace se mu podařilo získat jen o několika z nich: Někteří ze zemřelých nejspíše o Hranicích před převozem do [zdejší] vojenské nemocnice nikdy neslyšeli. Byli z hodně vzdálených oblastí monarchie. Třeba 22letý Salomon Katz byl z města Marmarossziget v Rumunsku. Na hranickém židovském hřbitově odpočívá od 8. května 1915.

25. února 2007 - Journal & Courier: Artist remembers Holocaust with 'Shoes'

Sedmdesát keramických bot je nyní k vidění na Purdue University's v galerii Patty and Rusty Rueff. Rozsáhlé dílo, které dohromady čítá na tisíc exemplářů, začala mladá londýnská výtvarnice Jenny Stoltzenberg vytvářet po návštěvě expozice v Osvětimi. Boty paměti převážně nejsou v párech, stejně jako v Osvětimi, kde jsou po obětech dochováhy hory nezpárovaných bot.

25. února 2007 - European Jewish Press: Torah Scroll dedicated to the memory of Romanian Jews

V Bukurešti byla slavnostně otevřena zrenovovaná synagoga Yeshua Tova - Teiferet Dov, přičemž je jedna z jejích Tór věnována 400 000 Židů, kteří byli během holocaustu deportováni z území z Rumunska a jeho území okupovaných Maďarskem.

26. února 2007 - Dženo.cz: V Dubnici nad Váhom odhalen památník romského holocaustu

Památník se nachází na improvizovaném hřbitově v areálu firmy ZVS Holding, kde bylo v roce 1945 osmnáct Romů zastřeleno a dalších šest pohřbeno zaživa. Hromadný hrob byl po osvobození exhumován a ostatky byly pohřbeny do samostatných hrobů.

26. února 2007 - iHned.cz: Antisemité zaútočili na židovskou školku v Berlíně

Do okna mateřské školy vhodili zapálený objekt a na zdi nastříkali antisemitské nápisy. Žádné dítě ani zaměstnanec nebyl zraněn.

26. února 2007 - Lidové noviny: Firma díky zastupitelům vydělává na chudých

Pozadí v současnosti aktuálního vystěhovávání nepřizpůsobivých občanů odkrývají Lidové noviny, které spolupracovaly s neziskovou organizací Člověk v tísni. Plzeňská firma, která se zabývá půjčkami a jejich vymáháním, je přímo napojena na zastupitele města. Nedávno získala od města zakázku ne vymáhání dluhů za nájemné ve Strážnické ulici, kam byli neplatiči nájemného sestěhováni podle jednoduchého klíče: příjmení. Celý systém lukrativního podnikání pak vysvětluje související článek Neplatiči nemají z dluhů úniku.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.