Nové knihy

srpen 2007

červenec 2007 - Knižní novinka: A. Heitlingerová: Ve stínu holocaustu a komunismu

Česko-kanadská socioložka Alena Heitlingerová posbírala téměř 200 výpovědí lidí, kteří se narodili během nebo po druhé světové válce v tehdejším Československu v židovských rodinách. Většina z nich se dozvídala o osudech svých rodičů během nacistické perzekuce pouze pozvolna a se svou židovskou identitou se vyrovnávala za existence komunistického režimu. Autorka využila také korespondenci a archivních materiálů.

  • Heitlingerová, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu. Praha: G plus G, 2007, s. 276.

.

srpen 2007 - Knižní novinka: Terezínské studie a dokumenty 2006

Institut Terezínské iniciativy vydává svou vědeckou ročenku již třináct let. Nejnovější česká verze přináší mnoho zajímavých textů. Více informací.

srpen 2007 - Knižní novinka: M. Borák: Budoucnost ztraceného kulturního dědictví

Kniha obsahuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22.-24.11.2005).

  • Borák, Mečislav. Budoucnost ztraceného kulturního dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce statků obětí II. světové války. Praha: Tilia a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 383.

.

srpen 2007 - Knižní novinka: H. Krejčová, M. Vlček: Návraty paměti

Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze pracovníci Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války identifikovali několik set předmětů z porcelánu, skla, kovu, dřeva a dalších uměleckoprůmyslových sbírek, jež původně patřily židovským obětem z protektorátu. Na základě transportních čísel se podařilo určit část původních vlastníků a přiblížit i jejich životní osudy.

  • Krejčová, Helena; Vlček, Mario. Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Praha: Tilia a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 360.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.