Nové knihy

květen 2007

květen 2007 - Knižní novinka: E. a R. Rodenovi: Životy ve vypůjčeném čase

Dva paralelní texty, Evy a Rudy, popisují osudy autorů a jejich rodin od doby před válkou až po léta poválečná. Rodenovi se vzali před šedesáti pěti lety v terezínském ghettu a dodnes spolu žijí plný a bohatý život v Kanadě, obklopeni početnou rodinou.

  • Roden, Rudolf; Rodenová, Eva. Životy ve vypůjčeném čase. Praha: Academia, 2007, s. 206.

.

květen 2007 - Knižní novinka: T. Brod: Ještě, že člověk neví, co ho čeká

Knižní podoba vzpomínek historika a pamětníka holocaustu Tomana Broda je záznamem stěžejních chvil a dějů, rozhodujících míst a křižovatek jednoho života.

  • Brod, Toman. Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Života běh mezi roky 1929-1989. Praha: Academia, 2007, s. 364.

.

květen 2007 - Knižní novinka: R. O. Paxton: Anatomie fašismu

Autor, profesor sociálních věd na universitách Oxford a Harvard, zkoumá fašismus nejen jako způsob myšlení, ale i jako formu politického chování, kterou je třeba podrobně analyzovat jako celek s typickými projevy od počátečního radikálního stupně, přes spojení s konzervativními silami společnosti až po konečné stádium extrémní radikalizace. Autor sleduje detailně vývoj evropského fašismu v období 1919-1945, popisuje jeho jednotlivé stránky, aby se v závěru mohl soustředit na otázku, zda se fašismus může objevit i mimo Evropu a zda a v jakých projevech trvá v našem okolí.

  • Paxton, Robert O. Anatomie fašismu. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 384.

.

květen 2007 - Knižní novinka: E. Hillesum: Myslící srdce

Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku: část dopisů psala ze svého bytu v Amsterdamu do koncentračního tábora ve Westerborku. Měla tam přítele, kterému ve svých dopisech vyprávěla o životě v Amsterdamu. Druhá část jejích dopisů vznikala v táboře Westerborku a Etty je posílala přátelům do Amsterdamu a Deventeru. Tyto dopisy obsahují popisy hrůz a teroru, ale i všedního života a vnitřní statečnosti, kterou nacházela u svých spoluvězňů.

  • Hillesum, Etty. Myslící srdce. Dopisy z let 1941 - 1943. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 200.

.

květen 2007 - Knižní novinka: E. Wiesel: Šílená touha tančit

Román známého spisovatele, nositele Nobelovy ceny, se odehrává v současnosti v New Yorku v ordinaci psychoanalytičky, i když zároveň zasahuje do minulosti a je v určitém slova smyslu i historickým dílem. Hlavní postava Doriel, z jehož pohledu sledujeme děj, se chce zbavit svých mučivých představ a vizí, které se v jeho paměti mísí s událostmi 20. století.

  • Wiesel, Elie. Šílená touha tančit. Praha: Portál, 2007, s. 228.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.