Aktuality

duben 2007

4. a 5. dubna 2007 - Divadelní představení v Praze: Hlas Anne Frankové

Hlas Anne se dotýká strastí i radostí třináctileté holčičky, donucené se ukrývat ve skrýši zadního traktu domu. Avšak v hlase deníku nezaznívá pouze Anne, ale veškeré problémy skrývaných - těch kteří přežili i nepřežili. Život Anne nekončí na poslední stránce, ale v koncentračním táboře. Představení inspirované deníkem Anny Frankové začíná vždy ve 20 hodin v klubu Roxy - NoD, Dlouhá 33, Praha 1. Více informací na stránkách ROXY.

11. dubna 2007 - Scénický rozhovor v Praze: Život mezi úzkostí a nadějí

Rozhovor Tomáše Kafky s pamětníkem Jiřím Kostou o německých antifašistech v emigraci v Praze a o exilu do Německa začíná v 19 hodin v Českém centru Praha, Rytířská 31, Praha 1. Večer pořádá Pražský literární dům autorů německého jazyka.

11. dubna 2007 - Zahájení činnosti nové obecně prospěšné společnosti TIMUC

V Praze a v Terezíně byla slavnostně zahájena činnost nové obecně prospěšné společnosti TIMUC (Terezin International Music Centre), která si klade za cíl popularizovat hudbu hudebníků a skladatelů, kteří byli v Terezíně během druhé světové války vězněni, zprostředkovávat setkávání a vzdělávání mladých umělců a celkově oživit kulturní život v Terezíně. Hlavní důraz je kladen na hudbu, ale chceme se zabývat také architekturou a výtvarným uměním, řekl Dr. Tomáš Květák, ředitel TIMUC.

12. dubna 2007 - Přednáška v Praze: Slovenští židé (Židé) mezi Mnichovem a Slovenským státem

PhDr. Peter Salner, DrSc. (Slovenská akademie věd, Ústav etnologie v Bratislavě) přednáší ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze od 18 hodin.

12. - 27. dubna 2007 - Výstava v Bučovicích: Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Putovní výstava a vzdělávací projekt Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze se přestěhovala do Bučovic. Na dvaceti panelech přináší příběhy šesti dětí, které byly za války pro svůj původ perzekuovány. Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit přitažlivou formou především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Expozice bude doprovozena výstavou Pocta dětským obětem holocaustu vzniklé v rámci projektu Zmizelí sousedé. Více o projektu...

Výstava je přístupná v prostorách Gymnázia Bučovice, Součkova 500, pro školní kolektivy denně od 8 hodin do 14 hodin, dále pro veřejnost v úterý, středu a čtvrtek od 14 hodin do 17 hodin po objednání na telefonním čísle 517384262 nebo e-mailu: srnova@gymbuc.cz.

12. dubna 2007 - Přednáška v Brně: Minulost a současnost Židovské čtvrti v Třebíči

Autor fotografií Jan Uher i autor modelu třebíčské židovské čtvrti Stanislav Vrška představí svůj projekt zobrazující židovskou Třebíč ve 2. polovině 19. století. Přednáška vztahující se k právě probíhající stejnojmenné výstavě ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Brně začíná v 19 hodin.

18. dubna 2007 - Přednáška v Praze: Od diskriminace ke genocidě, II. část

Přednáška na pomezí filatelie a historie Heinze Wewera (Hochschule der Künste Berlin, Německo) začíná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, v 18 hodin. Anglicky s tlumočením do češtiny

18. dubna 2007 - Veřejná debata v Liberci

Diskusní večer na téma Měla by městská policie vyloučit příslušníka, pokud zjistí, že se v soukromí aktivně hlásí k extremistickému hnutí? pořádá Člověk v tísni, týdenník Respekt a Židovské muzeum v Praze v rámci projektu Free2choose - Meze svobody. Hosty budou Ondřej Cakl ze sdružení Tolerance a občasná společnost, Ladislav Krejčík, zástupce ředitele Městské policie Liberec, Milan Šír, náměstek primátora města Liberec pro životní prostředí, technickou infrastrukturu a bezpečnost. Diskuse se koná v Nízkoprahovém klubu V-klub, 5. května 36, od 19 hodin. Vstup volný.

18. dubna - 11. května 2007 - Výstava v Hradci Králové: Místa utrpení, smrti a hrdinství

Putovní výstava o nacistických koncentračních táborech a jejich československých vězních je přístupná ve foyeur Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, ve všední dny od 8 do 18 hodin.

duben 2007 - On-line výstava: Let the World Read and Know

Na internetových stránkách jeruzalémského památníku a muzea Jad Vašem je přístupná on-line výstava s názvem Ať celý svět čte a pozná, která přibližuje činnost a odkaz skupiny Oneg Šabat - tajné organizace vedené Emanuelem Ringelblumem, která shromažďovala a uchovávala písemné dokumenty o nacistické perzekuci vězňů varšavského ghetta. Kromě informačních textů a filmů je možné prohlížet fotografie, dopisy, deníkové záznamy a další unikátní dokumenty.

25. - 26. dubna 2007 - Konference v Hartmanicích: Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě a v Českém lese

Občanské sdružení Památník Hartmanice ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci historiků, kteří se budou zabývat problematikou vztahů obyvatel tří národností v regionu v 19. a 20. století a diskutovat o projektech, které na toto téma u nás probíhají. Více informací lze získat na adrese pamatnik@hartmanice.cz nebo na stránkách o. s. Památník Hartmancie.

26. dubna 2007 - Přednáška v Praze: Druhá republika a židovští uprchlíci

Přednáška Michala Frankla z cyklu Druhá republika a židé (Židé) začíná v sále Vzdělávacího s kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, v 18 hodin.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.