Aktuality

únor 2007

1. února - 15. března 2007 - Výstava v Praze: Snášenliví - nesnášenliví

Práce studentů Fakulty užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a z německé studentské kolekce Útoky proti pravicovému radikalismu jsou součástí letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, na němž bude stejnojmenná filmová sekce. Antirasistické plakáty jsou k vidění ve výstavních prostorách Klementina a od 20. února do 8. března v Goethe-Institutu.

8. února 2007 - Přednáška v Praze: Druhá republika - okleštěný stát v mizící Evropě

Přednáška Mgr. Radky Čermákové (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd) z cyklu Druhá republika a židé (Židé) začíná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, v 18 hodin.

9. února - 1. dubna 2007 - Výstava v Liberci: Lodní lístek do ráje

Výstava, která byla v roce 2005 prezentována v Památníku Terezín, se přesouvá do výstavních prostor libereckého Severočeského muzea, Masarykova 11. Kurátorka výstavy Jelena Makarová představuje díla Židů, kteří se narodili v Čechách a ve čtyřicátých letech utekli do Palestiny: Peretze Bédy Mayera a Fritze Haendela. Na kresbách, dřevořezech a karikaturách jsou zachyceny zejména jejich dojmy a vzpomínky na útěk na lodi z válečné Evropy a na internaci na ostrově Mauricius. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

12. února 2006 - Přednáška v Brně: Svědkové, oběti a viníci? Češi, Židé a Němci na Třebíčsku v době Protektorátu

Přednáška Mgr. Jarky Vítámvásové, která se na základě dochovaných spisů poválečného lidového soudu v Jihlavě pokusí popsat život malého regionu na jihozápadní Moravě v době nacistické okupace, na základě několika lidských příběhů rekonstruovat každodennost za složité společenské situace, kdy se relativizují pojmy jako osud, zrada, vina či ospravedlnění zločinu. Začátek v 18 hodin ve Vzdělávacím a kulturním centru v Brně, třída kpt. Jaroše 3.

15. února - 15. dubna 2007 - Výstava v Praze: Příběh rodiny Kolbenů

Nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna seznamuje návštěvníky s rodinou, jejímž nejslavnějším členem byl vynálezce a zakladatel kocernu Českomoravská-Kolben-Daněk Ing. Emil Kolben. On i většina jeho příbuzných zemřeli v nacistických koncentračních táborech. Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, je otevřena denně kromě soboty a židovských svátků od 9 do 16.30 hodin.

17. února - 15. dubna 2007 - Výstava ve Slaném: Osud židovské rodiny ve 20.století - Antonín Raymond a Reimannové

Putovní výstavu, která mapuje životní osudy jedné ze židovských rodin v Kladně během 20. století, připravila dr. Irena Veverková, archivářka kladenského archivu. Aktuálně je k vidění ve výstavní síni Vlastivědného muzea ve Slaném, Masarykovo náměstí 159, a to ve všední dny kromě pondělí od 9 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 12 hodin.

únor 2007 - On-line výstava: Flight and Rescue

Prezentace s názvem Útěk a záchrana na stránkách Muzea holocaustu ve Washingtonu přibližuje méně známou, šťastnější kapitolu holocaustu: útěk více než dvou tisíc polských Židů přes Litvu a Sovětský svaz do Japonska začátkem roku 1941. K jejich záchraně významně přispěl holandský podnikatel Jan Zwartendijk a japonský diplomat Chiune Sugihara. Vedle textů v angličtině, japonštině, čínštině (neboť mnozí z uprchlíků našli útočiště v Šanghaji) a holandštině, můžeme shlédnout film nebo podle klíčových slov vyhledávat fotografie, dokumenty, předměty či svědectví pamětníků.

22. února 2007 - Přednáška v Praze: Český a židovský mýtus T. G. Masaryka za druhé republiky - dekultivace moderního češství?

Přednášku PhDr. Blanky Soukupové, CSc. z Fakulty humanitních studií UK z cyklu Druhá republika a židé (Židé) začíná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze v 18 hodin.

únor 2007 - Literární a výtvarná soutěž: Nebezpečí zapomínání a Jaké bude 21.století?

Letošní ročník literární a výtvarné soutěže pro žáky základních a studenty středních škol, kterou vyhlašuje již více než deset let Památník Terezín, je zaměřen na současnost a budoucnost. Uzávěrka příjmu literárních i výtvarných prací je 16. dubna 2007. Podrobné informace včetně kontaktní adresy na stránkách Památníku Terezín.

únor 2007 - On-line výstava: An Arduous Road - Samuel Bak

Šedesátému výročí aktivní umělecké činnosti malíře Samuela Baka, zázračného dítěte z vilenského ghetta, připomíná nová on-line výstava jeruzalémského památníku Jad vašem. Výstava je členěna do tematických celků podle etap umělcovy tvorby.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.